Chuyện tối thứ bảy ở nhà em

Chuyện tối thứ bảy ở nhà em

DÀN Ý ĐẠI CƯƠNG A. MỞ BÀI: Giới thiệu một cách ngắn gọn về thứ bảy hàng tuần ở nhà em. B. THÂN BÀI: - Trình bày có cảm xúc những sự việc xảy ra vào tối thứ bảy trong gia đình em.

Phác họa hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Việt Bắc

Phác họa hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Việt Bắc

“Thơ Tố Hữu là thơ của một chiến sĩ cách mạng, thơ của một nhà Cách mạng làm thơ” (Xuân Diệu). Thơ ông tiếp nối truyền thống thơ ca Cách mạng đầu thế kỷ và phát triển lên thành dòng thơ trữ tình chính trị của thời đại mới.

Kể lại một sự việc xảy ra làm em nhớ mãi

Kể lại một sự việc xảy ra làm em nhớ mãi

DÀN Ý ĐẠI CƯƠNG A. MỞ BÀI: Giới thiệu khái quát về một sự việc xảy ra làm em nhớ mãi (hoàn cảnh, địa điểm...) B. THÂN BÀI: Trình bày có cảm xúc diễn biến sự việc, kết hợp sự nhận xét của bản thân về việc đó.

Anh (chị) hãy trình bày ngắn gọn nội dung các tập thơ của Tố Hữu gắn liền với những chặng đường làm của cách mạng Việt Nam

Anh (chị) hãy trình bày ngắn gọn nội dung các tập thơ của Tố Hữu gắn liền với những chặng đường làm của cách mạng Việt Nam

Cuộc đời Tố Hữu gắn bó chặt chẽ với cuộc đời đấu tranh cách mạng nên các chặng đường thơ của ông cũng song hành với những giai đoạn đấu tranh ấy, đồng thời thể hiện sự vận động trong tư tưởng và phát triển trong nghệ thuật của nhà thơ.

Kể một sự việc xảy ra mà em nhớ mãi

Kể một sự việc xảy ra mà em nhớ mãi

DÀN Ý ĐẠI CƯƠNG A. MỞ BÀI: - Giới thiệu thời gian sự việc xảy ra: xảy ra trong thời thơ ấu (quá khứ), sự việc vui hay buồn. - Giới thiệu nhân vật: tôi (bản thân) và các nhân vật khác.

Có một câu chuyện xảy ra vào một buổi sáng cuối năm học: đó là sự ngỡ ngàng của những cô cậu điểm 9, điểm 10 chợt bắt gặp một chú điểm 2 trong căn nhà tập bài kiểm tra của cậu (cô) học sinh. Em hãy ghi lại câu chuyện đó

Có một câu chuyện xảy ra vào một buổi sáng cuối năm học: đó là sự ngỡ ngàng của những cô cậu điểm 9, điểm 10 chợt bắt gặp một chú điểm 2 trong căn nhà tập bài kiểm tra của cậu (cô) học sinh. Em hãy ghi lại câu chuyện đó

DÀN Ý ĐẠI CƯƠNG A. MỞ BÀI: Giới thiệu các bài kiểm tra và nói chuyện (có thế người kể nhập vai nhân vật hoặc cũng có thể người kể được nghe câu chuyện). B. THÂN BÀI: - Giới thiệu cậu chủ (cô chủ).

Bàn về thơ Tố Hữu, nhà phê bình Hoài Thanh viết: “Thái... anh” (Tuyển tập Hoài Thanh, NXB Văn học, 1982). Bình luận ý kiến trên và chứng minh bằng các tác phẩm của Tố Hữu anh (chị) đã được học

Bàn về thơ Tố Hữu, nhà phê bình Hoài Thanh viết: “Thái... anh” (Tuyển tập Hoài Thanh, NXB Văn học, 1982). Bình luận ý kiến trên và chứng minh bằng các tác phẩm của Tố Hữu anh (chị) đã được học

Thơ Tố Hữu gắn bó chặt chẽ với cuộc đấu tranh cánh mạng nên các chặng đường thơ cũng song hành với các giai đoạn đấu tranh ấy, đồng thời thể hiện sự vận động trong tư tưởng và nghệ thuật của nhà thơ.