Hăy chứng minh rằng một trong những truyền thống, đạo lí đẹp của dán tộc Việt Nam là "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "Uống nước nhớ nguồn"

Hăy chứng minh rằng một trong những truyền thống, đạo lí đẹp của dán tộc Việt Nam là Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn

Sống theo tư tưởng đạo lí tốt đẹp là một phần bản sắc của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Chúng ta có thể tự hào rằng, dân tộc Việt Nam có rất nhiều truyền thống đạo lí đẹp: yêu nước, thương nòi, giàu lòng nhân ái, lòng tự trọng, đoàn kết...

Hãy làm rõ bản chất xấu xa của bọn thực dân phong kiến dưới chế độ (những năm đầu thế kỉ XX), qua hai văn bản: "Sống chết mặc bay" của Phạm Duy Tốn và "Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu" (Ngữ văn 7 tập hai)

Hãy làm rõ bản chất xấu xa của bọn thực dân phong kiến dưới chế độ (những năm đầu thế kỉ XX), qua hai văn bản: Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn và Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (Ngữ văn 7 tập hai)

Trong hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, biết bao tên xâm lược đã nhòm ngó, hi vọng chiếm được mảnh đất nhỏ bé, kiên cường của dân tộc Việt Nam ta. Bọn chúng đến đây, kéo theo bọn tay sai bợ đỡ, đua nhau làm khổ dân ta.

Cảm nhận về giá trị hiện thực và nhân đạo trong bài thơ Bài ca nhà tranh bị gió thu phá của Đỗ Phủ

Cảm nhận về giá trị hiện thực và nhân đạo trong bài thơ Bài ca nhà tranh bị gió thu phá của Đỗ Phủ

Đỗ Phủ là cây đại thụ của nền văn học cổ điển Trung Hoa, ông sống vào giai đoạn cực thịnh, sau đó là suy vong của đời Đường, nên đã chứng kiến tận mắt chiến tranh liên miên, thiên tai địch hoạ, bao cảnh thương tâm, khổ cực của dân chúng dưới chế độ phong kiến đương thời.

Vẻ đẹp của thác núi Lư qua con mắt của thi tiên Lý Bạch

Vẻ đẹp của thác núi Lư qua con mắt của thi tiên Lý Bạch

Nếu như một thời độc giả hồ nghi tiên sinh Tản Đà được Ngọc Hoàng đày xuống hạ giới để thực hiện xứ mệnh trời giao. Thì chúng ta chẳng có gì bỡ ngỡ khi rất nhiều người cho rằng đầu thế kỉ thứ VIII - đời nhà Đường có một ông tiên thơ Lý Bạch được phái xuống trần gian.