Nghệ thuật lập luận trong “Tuyên ngôn độc lập”

Nghệ thuật lập luận trong “Tuyên ngôn độc lập”

Điều thiêng liêng nhất của một đất nước, dân tộc chính là vấn đề độc lập, chủ quyền. Cái hồn nước, hồn dân tộc chính là nằm ở cái biên giới, đường phân chia. Tình yêu nước cao cả nhất là khi tâm hồn cất lên tiếng nói tự hào sâu thẳm

Một học sinh ít chịu suy nghĩ, thường ỷ lại, dựa dẫm sao chép bài của bạn. Được bạn bè góp ý và giúp đỡ, học sinh đó nhận ra khuyết điểm, quyết tâm sửa chữa. Em hãy dựa vào nội dung tóm tắt trên, phát triển thành một câu chuyện cụ thể, sinh động

Một học sinh ít chịu suy nghĩ, thường ỷ lại, dựa dẫm sao chép bài của bạn. Được bạn bè góp ý và giúp đỡ, học sinh đó nhận ra khuyết điểm, quyết tâm sửa chữa. Em hãy dựa vào nội dung tóm tắt trên, phát triển thành một câu chuyện cụ thể, sinh động

DÀN Ý ĐẠI CƯƠNG A. MỞ BÀI: + Cơn gió như muốn dứt những cây tầm gửi khỏi thân cây sồi già. + Ly liên tưởng đến cuộc sống ăn bám của cây và nghĩ đến việc học lười biếng của mình, Ly luôn nhờ cậy vào bạn Quyên.

Kể một chuyến về thăm quê làm em nhớ mãi

Kể một chuyến về thăm quê làm em nhớ mãi

1. TÌM HIỂU ĐỀ: Đề bài yêu cầu kể chuyện một chuyến về thăm quê, có vẻ giống với đề bài tường thuật một chuyến thăm quê, nhưng khác ở điểm sau: bài tường thuật nặng về các thông tin khách quan