Niềm tự hào về tiếng Việt - thứ tiếng mẹ đẻ ta yêu qua bài Sự giàu đẹp của Tiếng Việt (Tác giả Đặng Thai Mai)

Niềm tự hào về tiếng Việt - thứ tiếng mẹ đẻ ta yêu qua bài Sự giàu đẹp của Tiếng Việt (Tác giả Đặng Thai Mai)

Tôi nhớ hồi mới học lớp 5 thầy giáo bảo tôi: Tiếng Việt ta giàu và đẹp lắm, nên phải biết yêu quý trân trọng và giữ gìn nó (sở dĩ thầy nhắc khéo tôi là vì lúc ấy, tôi mới học lỏm được của anh trai mình, mấy từ tiếng Pháp, lại học lỏm của chị con nhà bác hàng xóm mới đi Nga về mấy từ tiếng Nga.