Bạn Mai Đức Huy viết một đoạn văn nói về bạn cũ

Bạn Mai Đức Huy viết một đoạn văn nói về bạn cũ

Hồi bé, tôi rất thích trò lê-gô, trong nhà tôi có bao nhiêu bộ xếp hình, nhưng bộ nào tôi cũng mau chán vì tôi xếp hình kém lắm. Thế rồi một lần, Minh Long, cậu hàng xóm sang nhà tôi chơi và tôi không thế nào rời cậu ấy được nữa.