Nhân vật Dế Mèn là nhân vật chính trong truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” (Văn học 6). Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật đó

Nhân vật Dế Mèn là nhân vật chính trong truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” (Văn học 6). Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật đó

1. TÌM HIỂU ĐỀ: - Đây là kiểu bài phát biểu cảm nghĩ về nhân vật văn học, cụ thể là phát biểu về nhân vật Dế Mèn trong truyện Dế Mèn phiêu lưu kí (Văn học 6). - Tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí trong chương trình lớp 6 được học qua ba đoạn trích:

Hãy phân tích bài bút kí “Ai đặt tên cho dòng sông” để cùng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường trả lời câu hỏi đặt ra trong nhan đề tác phẩm

Hãy phân tích bài bút kí “Ai đặt tên cho dòng sông” để cùng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường trả lời câu hỏi đặt ra trong nhan đề tác phẩm

Hoàng Phủ Ngọc Tường là nhà văn có phong cách độc đáo và đậc biệt sở trường về thể văn bút kí, tùy bút. Kí Hoàng Phủ Ngọc Tường vừa giàu chất trí tuệ, vừa giàu chất thơ, nội dung thông tin về văn hóa, lịch sử rất phong phú