Nguyễn Du được xem là "một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn". Anh (chị) hãy phân tích những tác phẩm mà mình yêu thích của Nguyễn Du để làm sáng tỏ nhận định trên

Nguyễn Du được xem là một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn. Anh (chị) hãy phân tích những tác phẩm mà mình yêu thích của Nguyễn Du để làm sáng tỏ nhận định trên

"Một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn", ấy là thiên tài Nguyễn Du. Nguyễn Du thường nói đến cái Tâm và cái Tài và đề cao: "Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”. Nhưng ở Nguyễn Du, người ta thấy sự cân xứng, hài hoà: một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn.

Phân tích bài thơ Mời trầu cùa Hồ Xuân Hương

Phân tích bài thơ Mời trầu cùa Hồ Xuân Hương

Mời trầu Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi Này của Xuân Hương mới quệt rồi Có phải duyên nhau thi thắm lại, Đừng xanh như lá bạc như vôi. Người ta thường nói: văn là người. Chân lý ấy được minh họa đầy đù và sâu sắc ở nhà thơ Hồ Xuân Hương

Trong lịch sử văn học nước nhà, có một số tác phẩm thơ văn được coi là những bản tuyên ngôn độc lập cùa dân tộc, trong đó có tác phẩm Bình ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi. Anh (chị) hãy phân tích bài cáo để khẳng định giá trị nói trên của nó

Trong lịch sử văn học nước nhà, có một số tác phẩm thơ văn được coi là những bản tuyên ngôn độc lập cùa dân tộc, trong đó có tác phẩm Bình ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi. Anh (chị) hãy phân tích bài cáo để khẳng định giá trị nói trên của nó

Bình ngô đại cáo là bản báo cáo lớn, công bố rộng khắp cho mọi người biết về việc dẹp yên giặc Ngô, khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc và tương lai của đất nước.