Em đã được nghe, được đọc nhiều câu chuyện về các vị anh hùng dân tộc có công lao chống giặc ngoại xâm. Hãy kể lại một câu chuyện về một vị anh hùng mà em thấy ấn tượng nhất

Em đã được nghe, được đọc nhiều câu chuyện về các vị anh hùng dân tộc có công lao chống giặc ngoại xâm. Hãy kể lại một câu chuyện về một vị anh hùng mà em thấy ấn tượng nhất

Ngày xưa, ở làng Gióng, có đôi vợ chồng già mãi không sinh được một mụn con. Một hôm, bà ra đồng thấy vết chân lạ rất to, liền ướm thử, về nhà bà mang thai và một thời gian sau sinh ra một cậu bé.

Em đã được nghe, được đọc trên ti vi, sách báo nhiều câu chuyện về người có tấm lòng nhân hậu. Hãy kể tại một câu chuyện như thế.

Em đã được nghe, được đọc trên ti vi, sách báo nhiều câu chuyện về người có tấm lòng nhân hậu. Hãy kể tại một câu chuyện như thế.

Những tấm gương người tốt, việc tốt luôn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta giúp cho cuộc đời thêm ấm áp và tươi đẹp hơn. Em được biết đến nhiều người có tấm lòng nhân hậu, luôn suy nghĩ và làm nhiều việc tốt đóng góp cho xã hội qua việc đọc sách báo, xem trên ti vi.