Vỉ sao phải bảo vệ môi trường?

Vỉ sao phải bảo vệ môi trường?

Luận đề của bài làm là một câu hỏi: "Vì sao phải bảo vệ môi trường?" Để trả lời câu hỏi đó, cần bắt đầu từ những vấn đề sau đây: - Môi trường là gì? - Môi trường có vai trò quan trọng như thế nào đối với cuộc sống con người? - Thực trạng của vấn đề môi trường hiện nay ra sao? (thế giới, nước ta).

Phân tích những nét chung và đặc điểm riêng của cảm hứng về quê hương đất nước trong các bài thơ Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm), Việt Bắc (Tố Hữu) và Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

Phân tích những nét chung và đặc điểm riêng của cảm hứng về quê hương đất nước trong các bài thơ Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm), Việt Bắc (Tố Hữu) và Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

Bước 1: Tìm hiểu đề trên câu chữ của văn bản. - Nhận dạng đề: Để tổng hợp một vấn đề trong một số tác phẩm cùng chủ đề, thể loại. Đây là đề chìm vì "những nét chung và đặc điểm riêng của cảm hứng về quê hương đất nước" trong ba bài thơ không được nói đến trong đề bài, buộc người làm phải suy nghĩ để tự tìm ra các ý.

Văn nghị luận: Bình luận về tinh thần lạc quan

Văn nghị luận: Bình luận về tinh thần lạc quan

Cuộc đời đâu chỉ toàn màu hồng? Nẻo đường xa đi lên phía trước đâu chỉ có bằng phẳng, thuận lợi: “Ai chiến thắng mà chưa hề chiến bại? " (Tố Hữu). Cho nên phải sống lạc quan, phải nêu cao tinh thần lạc quan.

Văn nghị luận: Bàn luận về thái độ lạc quan

Văn nghị luận: Bàn luận về thái độ lạc quan

Lạc quan là một thái độ có tính chất triết lí xã hội và nhân sinh, căn cứ trên một nhận thức nhất định về cuộc sống, về lịch sử. Lạc quan trước hết là yêu đời, xem đời là đáng sống, cho dù trên đường đời gặp phải lắm cảnh éo le

Hãy nói lên những suy nghĩ của em về lòng vị tha

Hãy nói lên những suy nghĩ của em về lòng vị tha

Người với người là bạn. Sống trong xã hội, trong mối quan hệ cộng đồng, mỗi một thành viên, mỗi một con người cần phải biết chan hòa, quan tâm đến lợi ích của nhau, của người khác, muốn vậy phải có lòng vị tha