Anh (chị) hãy bình luận về hành động trả thù của Tấm đối với mẹ con Cám

đánh giá về hành động trả thù của Tấm

HƯỚNG DẪN

về cơ bản nêu được:

- Để đánh giá về hành động trả thù của Tấm, chúng ta phải có cái nhìn toàn diện, đặt trong môi trường truyện cổ tích chứ không nên đem đôì sánh với cuộc sống thực ngoài đời.

- Bản thân Tấm bị dồn đuổi đến chết đi sống lại nhiều lần. Mức độ tội ác của mẹ con Cám cứ phát triển ngày càng cao và không có điểm dừng (bị cướp đi từ giá trị vật chất đến giá trị tinh thần và cuốì cùng là mạng sống của mình). Mẹ con Cám không từ một thủ đoạn nào để từ bức hại đến giết hại miễn sao cướp được hạnh phúc của Tấm để cho Cám hưởng. Cuối cùng, Tấm mạnh mẽ, quyết liệt sống dậy trở về với cuộc đời để đòi hạnh phúc và hiểu ra rằng hạnh phúc của cô chỉ trọn vẹn khi cái ác bị diệt trừ. Ngày nào còn mẹ con Cám thì ngày đó Tấm không có hạnh phúc và sẽ còn bị giết hại.

Viết bình luận