Bài học mà anh (chị) rút ra được từ Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

Bài học về tinh thần cảnh giác, không nên chủ quan với những gì mình đang có

HƯỚNG DẪN

- Lưu ý một số bài học sau:

- Bài học về tinh thần cảnh giác, không nên chủ quan với những gì mình đang có.

- Bài học về mối quan hệ giữa lí trí và tình cảm.

- Bài học về cách xử lí môì quan hệ giữa riêng và chung, giữa cá nhân với cộng đồng

Viết bình luận