Bạn hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công

I. MỞ BÀI

- Dẫn dắt vào vấn đề nêu trong câu tục ngữ.

- Giới thiệu câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công.

Có công mài sắt có ngày nên kim

II. THÂN BÀI

1. Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ

- So sánh thất bại - không đạt được mục đích, với thành công - thực hiện được mục đích đề ra.

- Hình ảnh mẹ mang mang đến cho sự so sánh đó ý nghĩa sâu sắc - Khẳng định từ thất bại có thể tạo ra thành công, thất bại sinh ra thành công.

- Đó là lời khuyên để mọi người vững chí bền lòng, kiên trì không nản trước khó khăn, thất bại.

2. Có nhiều lời khuyên cùng ý nghĩa với câu trên

- Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo

- Có công mài sắt có ngày nên kim

- Hoặc: ai ơi giữ chí cho bền - Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.

- Bài thơ Nghe tiếng giã gạo của Bác Hồ

3. Vì sao phải vững vàng trước khó khăn?

- Trong cuộc sống khó tránh khỏi khó khăn.

+ Việc lớn, khó khăn càng lớn.

+ Khó khăn do chủ quan - khách quan gây nên.

+ Khi gặp khó khăn, thất bại mà ngã lòng thì sẽ thất bại hoàn toàn, mất hết ý chí, ảnh hưởng đến công việc, cúộc đời.

Thất bại là mẹ thành công

- Ngược lại, nếu vững vàng, lấy thất bại làm bài học đê rút kinh nghiệm thì ý chí vững vàng, kinh nghiệm dày dặn hơn, tiếp tục vươn lên và đạt được thành công.

- Thực tế cuộc sống đã thể hiện điều đó (Tìm một số dẫn chứng minh họa)

Nói: Thất bại là mẹ thành công chỉ đúng với những người biết nghiêm khắc đánh giá mình, không bảo thủ

III. KẾT BÀI

- Lời khuyên giúp ta vững vàng trong cuộc sống.

- Cần phải rèn luyện ý chí, sự kiên trì ngay từ khi còn nhỏ, cả những việc bình thường trong cuộc sống.

Viết bình luận