Bàn về tình bạn, nhà văn Ni-cô-lai Ô-xtơ-rôp-xki nói: Tình bạn trước hết phải chân thành, phải phê bình sai lầm của bạn, của đồng chí, phải nghiêm chỉnh giúp đỡ bạn, giúp đỡ đồng chí sửa chữa sai lầm. Hãy bình luận ý kiến trên

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

a. Mở bài:

- Ngoài tình mẹ con, tình thầy trò, thì tình bạn là một nhu cầu rất lớn của con người sống trong xã hội.

- Nhân dân ta đã có những câu cạ dao rất hay, rất đẹp về tình bạn:

Bạn về có nhớ ta chăng

Ta về nhớ bạn như trăng nhớ trời.

Trăng lên khỏi núi mặc trăng

Tình ta với bạn khăng khăng một niềm.

Quan niệm về tình bạn như thế nào cho đúng, để xứng đáng với tình bạn đẹp đẽ cao quý đó?

Nhà văn Ni-cô-lai Ô-xtơ-rốp-xki đã nói rất đúng rằng: “Tình bạn trước hết phải chân thành, phải phê bình sai lầm của bạn, của đồng chí, phải nghiêm chỉnh giúp đỡ bạn, đồng chí sửa chữa sai lầm”.

Ta về nhớ bạn như trăng nhớ trời

b. Thân bài:

1. Khẳng định tình bạn trước hết phải chân thành:

- Có chân thành với bạn thì bạn mới tin mình.

- Bạn có tin mình thì bạn mới thổ lộ hết băn khoăn, thắc mắc, lo âu, bày tỏ nguyện vọng với mình.

- Sự chân thành là cơ sở của tình bạn chân chính và lâu bền.

2. Sự chân thành trong tình bạn thể hiện như thế nào?

- Phải tin ở bạn như bạn tin ở mình, không lừa dối, không vụ lợi trong tình bạn.

- Phải thông cảm với những khó khăn, thắc mắc, lo âu của bạn, chia sẻ niềm vui, nỗi buổn của bạn, coi như là niềm vui, nỗi buồn của mình.

- Giúp đỡ bạn một cách tận tình, không so đo, tính toán.

- Kết hợp tình bạn thân thiết với quan hệ gắn bó trong tập thể rộng rãi, không đối lập tình bạn với mối quan hệ tập thể rộng rãi.

3. Phải nghiêm chỉnh phê bình sai lầm của bạn, giúp đỡ bạn sửa chữa sai lầm:

- Có phê bình sai lầm của bạn, giúp đỡ bạn sửa chữa sai lầm thì mới làm cho bạn ngày càng tốt hơn, tình bạn mới lâu dài, bền chặt.

- Nể nang, xuề xoà, che giấu thiếu sót cho bạn chỉ làm cho bạn càng chậm tiến bộ, tình bạn sẽ có ngày tan vỡ.

- Nêu một vài ví dụ về tình bạn (Lưu Bình và Dương Lễ là tấm gương trong sáng về tình bạn, về sự nghiêm chỉnh phê bình và giúp đỡ bạn sửa chữa sai lầm...).

3. Phê bình giúp đõ' bạn như thế nào để đạt kết quả củng cố tình bạn?

- Phê bình phải xuất phát từ lòng yêu thương bạn.

- Nhưng phải giữ vững nguyên tắc, không khoan nhượng với những sai lầm nghiêm trọng của bạn.

- Biện pháp giúp bạn sửa chữa sai lầm phải khôn khéo, linh hoạt, thích hợp với cá tính của bạn:

Lời nói không mất tiền mua

Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau

- Phải có thái độ rộng rãi, bao dung với bạn và vui mùng trước những tiến bộ của bạn.

c) Kết bài

- Tình bạn là nhu cầu của mỗi người trong xã hội, nhất là đổì với thanh niên.

- Con người sống không có bạn thân là con người cô đơn, không có hạnh phức.

- Tình bạn là cao đẹp, là thiêng liêng, cần vun trồng tình bạn theo quan điểm của Ni-cô-lai Ô-xtơ-rôp-xki thì tình bạn mới bền chặt.

Viết bình luận