Cái cốt lõi của nó là lòng nhân ái. Theo báo Văn nghệ số 45 ngày 5 - 11 - 2011. Ý kiến cùa anh (chị) về quan niệm trên.

Rasul Gamzatop đã nói: Người ta thường nói văn học là nhân học. Tôi công nhận. Nhưng với riêng tôi, văn học không chỉ là môn khoa học về con người.

Cái cốt lõi của nó là lòng nhân ái. Theo báo Văn nghệ số 45 ngày 5 - 11 - 2011. Ý kiến cùa anh (chị) về quan niệm trên.

GỢI Ý LÀM BÀI

Câu nói trên của Rasul Gamzatop đã khẳng định ý nghĩa văn học là nhân học và lòng nhân ái trong văn học.

1. Giải thích làm rõ nội dung câu nói

a.Vì sao lại nói: Văn học là nhân học: nếu dừng lại ở từ '"nhân học” có nghĩa văn học là môn khoa học về con người. Môn khoa học về con người thì đòi hỏi tính chân lí khách quan. Điều đó không sai. Nghĩa là nhà văn miêu tả, phân tích, khám phá, phát hiện các mặt vê đời sống con người từ sinh lí đến tâm linh ờ góc độ khách quan một cách chân thực.

b.Vì sao lại nói: Văn học không chỉ là môn khoa học về con người. Cái cốt lõi cùa nó là lòng nhân ái?

Rasul Gamzatop không phủ nhận điều đó, nhưng nếu chi dừng lại ở một môn khoa học khám phá về con người là chưa đủ. ông bổ sung và khẳng định rằng cái cốt lõi của văn học là lòng nhân ái. Bởi lẽ: ngoài việc miêu tả, phân tích, khám phá về con người,... nhà văn còn phải sử dụng ngòi bút thể hiện lòng thương người, phải biết đau với cái đau của cuộc đời, của nhân loại, của thời đại. biết lên án cái ác, ngợi ca cái thiện, phê phán cái xấu, biêu dưcmg cái đẹp, biết nâng niu bảo vệ sự sống, quý trọng, tôn vinh nhân cách và phẩm giá con người.

tư duy con người

2. Phân tích, chứng minh những biểu hiện của lòng nhân ái trong văn học xưa và nay.

Dựa vào kiến thức đã học trong chương trình (như về Nguyễn Du có tác phẩm Truyện Kiều,...,

Nam Cao có tác phẩm Lão Hạc,..., Hồ Chí Minh là Nhật kỉ trong tù, Kim Lân có tác phẩm Vợ nhặt, Banzac có tác phẩm Tấn trò đời, V. Huy-go là Những người khốn khô, Sôlôkhôp...), cũng như kiến thức về tác phẩm văn học đọc thêm ngoài chương trình để dẫn chứng, phân tích, chứng minh làm rõ:
a.Những tác phẩm có giá trị về nội dung tư tường lớn và nghệ thuật cao được công nhận và sống với thời gian là những tác phẩm (dù khai thác ở góc độ nào đi nữa) vẫn thể hiện ở đó lòng yêu mến, đồng cảm, sẻ chia của nhà văn đối với con người.

b.Ngược lại, cũng có những nhà văn có năng lực, nhưng khám phá, khai thác con người ở góc độ trần tục, thấp hèn, nhầy nhụa, hoặc thông qua lăng kính chủ quan áp đặt làm cho hình ảnh con người trở nên trần trụi, méo mó.... thiếu tình người, không mang tính nhân văn, tác động xấu đển nhận thức, tâm hồn người đọc. đều bị phê phán, lên án. 

3. Bình luận ý nghĩa của câu nói

- Câu nói của Rasul Gamzatop đã khẳng định để làm rõ thêm về quan niệm: Văn học không chi là môn khoa học về con người. Cải cot lõi cùa nó là lỏng nhân ái là có cơ sở.

- Từ đó, câu nói làm rõ thêm chức năng, nhiệm vụ của văn học với con người và đời sống.

4.Tóm lược nội dung vừa nghị luận

- Thấy được vai trò và ý nghĩa của văn học với đời sống... và trách nhiệm của nhà văn.

Viết bình luận