Đặt câu theo mẫu (phần 2)

Đề 10: Đặt câu để tỏ ý khen em bé rất ngoan.

Bài làm

- Bé ngoan quá!

- Bé ngoan nhất nhà đấy!

- Bé của chị ngoan ơi là ngoan!

Đề 11: Đặt câu để tỏ ý khen con mèo bắt chuột giỏi.

Bài làm

- Miu bắt chuột giỏi quá!

- Miu thật là siêu!

- Miu bắt chuột giỏi nhất!

Miu bắt chuột giỏi nhất!

Đề 12: Đặt câu để tỏ ý khen mẹ nấu ăn ngon.

Bài làm

- Mẹ nấu ăn ngon nhất!

- Món nào mẹ nấu cũng ngon!

- Mẹ đúng là đầu bếp tài ba!

Đề 13: Đặt câu để tỏ ý khen anh trai em đá cầu giỏi.

Bài làm

- Anh đá cầu giỏi quá!

- Anh đá cầu khéo quá!

- Anh đá cầu thật là tuyệt!

Đề 14: Đặt câu để tỏ ý khen lọ hoa của lớp em rất đẹp.

Bài làm

- Lọ hoa của lớp mình đẹp thật!

- Lọ hoa của lớp mình đẹp quá!

- Lọ hoa của lớp mình đẹp cực kì!

Đề 15: Đặt câu để tỏ ý khen cái áo của bạn Mơ rốt đẹp.

Bài làm

- Bạn Mơ có cái áo đẹp quá!

- Áo của bạn mơ đẹp ơi là đẹp!

- Áo của bạn mơ đẹp tuyệt vời!

Đề 16: Đặt câu để tỏ ý khen bạn Tuấn chạy nhanh.

Đặt câu để tỏ ý khen bạn Tuấn chạy nhanh

Bài làm

- Bạn Tuấn chạy nhanh cực kì!

- Bạn Tuấn chạy rất nhanh!

- Không ai chạy nhanh bằng bạn Tuấn!

Đề 17: Đặt câu để tỏ ý khen bạn Huy học giỏi tiếng Anh.

Bài làm

- Bạn Huy học tiếng Anh rất giỏi!

- Bạn Huy học tiếng Anh cực giỏi!

- Bạn Huy học tiếng Anh rất siêu!

Đề 18: Đặt câu theo mẫu Em làm bài không được tốt lắm!

Bài làm

- Em viết không được đẹp lắm!

- Bạn ấy hát không được hay lắm!

- Em rửa bát không được sạch lắm!

Đề 19: Đặt câu theo mẫu Món ăn này thật là ngon!

Bài làm

- Cái áo này thật là đẹp!

- Em bé này thật là đáng yêu!

- Món kem này thật là tuyệt!

Viết bình luận