Khi đề cập đến sự ngu dốt, nhà tư tưởng LaRochefoucaule có nói: Có ba thứ ngu dốt: Không biết điều phải biết, biết bậy điều đang biết và biết điều không nên biết. Anh (chị) hiểu và suy nghĩ như thế nào về câu nói trên?

1. Giải thích

- Ngu dốt: là sự khờ khạo, ngờ ngệch, thiếu những kiến thức thông thường, thiếu khả năng hoàn thành công việc cũng như học tập...

- Điều cần biết: là những kiến thức thông thường của cuộc sống, sinh hoạt, công việc... Nếu không biết là ngu dốt.

- Biết bậy: là biết một cách sai lệch hoặc biết những điều làm cho mình hư hỏng, hạ thấp giá trị con người và có thể làm tiêu tan sự nghiệp, nguy hại đến chính bản thân mình.

-Tại sao không biết điều phải biết là ngu dốt? Không biết điều cần phải biết là không biết những kiến thức thông thường trong cuộc sống để có thể thu xếp cuộc sống cho chính bản thân mình, giúp con người trong giao tiếp, ứng xử... Thiếu những kĩ năng sống cơ bản, con người trở nên lúng túng, vụng về, thiếu tự tin... (học sinh cần lấy dẫn chứng).

Không biết điều phải biết, biết bậy điều đang biết và biết điều không nên biết

-Tại sao biết bậy những điều đang biết là ngu dốt? Những kiến thức “biết bậy” là những kiến thức sai lầm, lệch lạc... khiến con người ta đi chệch hướng trong cuộc sống, trong công việc, học tập dẫn đến những thất bại nặng nề. Thậm chí có thể gây nguy hại đến tài sản, tính mạng của con người xung quanh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng xã hội. Nếu những điều “biết bậy” là những tệ nạn có thể làm tiêu tan cuộc đời, sự nghiệp (học sinh cần lấy dẫn chứng).

-Tại sao Biết điều không nén biết là ngu dốt? Những điều không nên biết là những điều không phù hợp với lứa tuổi, với công việc, với cuộc sống cùa mình, sẽ chỉ làm mất thì giờ, làm xói mòn những kiến thức đang có và có thế làm xáo trộn cuộc sống, chi phối tiêu cực đến đạo đức, lối sống của bàn thân và cũng có thể ảnh hưởng đến các tổ chức chính trị xã hội và cả an ninh quốc gia...(học sinh cần lấy dẫn chứng).

Lưu ý: Cần lấy những dẫn chứng trong cuộc sống hàng ngày, trong học tập, công việc, các lĩnh vực kinh tế, xã hội... một cách cụ thể, gần gũi, phù hợp để tăng tính thuyết phục.

2. Bình luận

- Khẳng định ý kiến trên là đúng đắn. Vì:

+ Con người muốn thoát khỏi sự ngu dốt đương nhiên phải không ngìmg học tập để nâng cao trình độ nhận thức, tích luỹ kiến thức về mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống. Những người am hiểu sâu sắc kiến thức khoa học. đời sống đều là những người thành đạt. Họ làm chù cuộc sống của chính mình và đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội. 

 

Viết bình luận