Văn Mẫu Lớp 10

Những bài văn mẫu Lớp 10 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 10

Giới thiệu bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu

Giới thiệu bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu

Phú sông Bạch Đằng là một bài phú nổi tiếng, là tác phẩm tiêu biểu cho thể phú của văn học Việt Nam. Tác giả của bài phú là Trương Hán Siêu. Chưa rõ năm sinh của ông nhưng theo sử liệu cho biết thì ông sống vào khoảng đầu thế kỉ XIII - thế kỉ XIV

Thuyết minh về một tác phẩm văn học

Thuyết minh về một tác phẩm văn học

Giáo dục trẻ em sáu tuổi, nhất là việc tổ chức cuộc sống cho các em ở trường học như thế nào là cả một vấn đề khoa học mà nhiều nhà sư phạm có tâm huyết trên thế giới quan tâm.