Văn Mẫu Lớp 10

Những bài văn mẫu Lớp 10 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 10

Nguyễn Du được xem là "một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn". Anh (chị) hãy phân tích những tác phẩm mà mình yêu thích của Nguyễn Du để làm sáng tỏ nhận định trên

Nguyễn Du được xem là một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn. Anh (chị) hãy phân tích những tác phẩm mà mình yêu thích của Nguyễn Du để làm sáng tỏ nhận định trên

"Một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn", ấy là thiên tài Nguyễn Du. Nguyễn Du thường nói đến cái Tâm và cái Tài và đề cao: "Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”. Nhưng ở Nguyễn Du, người ta thấy sự cân xứng, hài hoà: một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn.

Phân tích bài thơ Mời trầu cùa Hồ Xuân Hương

Phân tích bài thơ Mời trầu cùa Hồ Xuân Hương

Mời trầu Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi Này của Xuân Hương mới quệt rồi Có phải duyên nhau thi thắm lại, Đừng xanh như lá bạc như vôi. Người ta thường nói: văn là người. Chân lý ấy được minh họa đầy đù và sâu sắc ở nhà thơ Hồ Xuân Hương

Trong lịch sử văn học nước nhà, có một số tác phẩm thơ văn được coi là những bản tuyên ngôn độc lập cùa dân tộc, trong đó có tác phẩm Bình ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi. Anh (chị) hãy phân tích bài cáo để khẳng định giá trị nói trên của nó

Trong lịch sử văn học nước nhà, có một số tác phẩm thơ văn được coi là những bản tuyên ngôn độc lập cùa dân tộc, trong đó có tác phẩm Bình ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi. Anh (chị) hãy phân tích bài cáo để khẳng định giá trị nói trên của nó

Bình ngô đại cáo là bản báo cáo lớn, công bố rộng khắp cho mọi người biết về việc dẹp yên giặc Ngô, khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc và tương lai của đất nước.

Nhân dịp kỉ niệm 520 năm ngày mất của nhà đại văn hào Nguyễn Trãi, trong bài Nguyễn Trãi, người anh hùng dân tộc, ông Phạm Văn Đồng có viết: "'Sự nghiệp và tác phẩm... tự hào dân tộc". Anh (chị) hãy phân tích và chứng minh ý kiến trên

Nhân dịp kỉ niệm 520 năm ngày mất của nhà đại văn hào Nguyễn Trãi, trong bài Nguyễn Trãi, người anh hùng dân tộc, ông Phạm Văn Đồng có viết: Sự nghiệp và tác phẩm... tự hào dân tộc. Anh (chị) hãy phân tích và chứng minh ý kiến trên

Trong lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam, Nguyễn Trãi là một nhân vật kiệt xuất. Ông không những là một nhà chính trị, nhà quân sự, nhà ngoại giao thiên tài

Bàn về nghề văn, có người đã mượn một câu thơ của Nguyễn Du: "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Nhưng có người lại cho rằng: "Văn chương trước hết phải là văn chương". Anh (chị) hiểu thế nào về những ý kiến đó và về mối quan hệ giữa chữ “tâm" và chữ "tài"

Bàn về nghề văn, có người đã mượn một câu thơ của Nguyễn Du: Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nhưng có người lại cho rằng: Văn chương trước hết phải là văn chương. Anh (chị) hiểu thế nào về những ý kiến đó và về mối quan hệ giữa chữ “tâm và chữ tài

Bản chất của nghệ thuật là sáng tạo. Để sáng tạo, người nghệ sĩ phải có tài năng và tâm huyết. Bàn về văn chương nói riêng, cũng như nghệ thuật nói chung, xưa nay có rất nhiều ý kiến.

"Văn chương có quyền nhưng không chỉ miêu tả cái xấu xa, cái ghê tởm, cái hèn nhát. Thanh nam châm thu hút mọi thế hệ vẫn là cái cao thượng, cái tốt đẹp, cái thuỷ chung". Bằng thực tế cảm nhận văn học của mình, hãy bình luận và làm sáng tỏ quan niệm trên

Văn chương có quyền nhưng không chỉ miêu tả cái xấu xa, cái ghê tởm, cái hèn nhát. Thanh nam châm thu hút mọi thế hệ vẫn là cái cao thượng, cái tốt đẹp, cái thuỷ chung. Bằng thực tế cảm nhận văn học của mình, hãy bình luận và làm sáng tỏ quan niệm trên

Con người là một đối tượng phong phú, đầy bí ẩn và phức tạp của văn chương. Thế hệ những người cầm bút từ xưa đến nay đã giành không ít thời gian và tâm huyết cho việc tìm hiểu con người, khám phá những tiềm ẩn trong tâm hồn con người.