Văn Mẫu Lớp 11

Những bài văn mẫu Lớp 11 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 11

Phân tích cảnh Huấn Cao cho chữ viên quản ngục trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân để nêu rõ "Đây là sự chiến thắng của ảnh sáng... trước thái độ cam chịu nô lệ"

Phân tích cảnh Huấn Cao cho chữ viên quản ngục trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân để nêu rõ Đây là sự chiến thắng của ảnh sáng... trước thái độ cam chịu nô lệ

Xác định yêu cầu của bài làm: đề chỉ gồm một câu dài, ở giữa có ba chữ "để nêu rõ" vừa chia thành hai ý, vừa để nối liền hai ý đó. ý 2 là phân tích cái gì? (cảnh cho chữ), còn ý 2 là nêu lên điều gì? Điều đó chính là ý nghĩa của cảnh cho chữ được ghi rõ và cụ thể trong đoạn giữa hai ngoặc kép.