Văn Mẫu Lớp 7

Những bài văn mẫu Lớp 7 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 7

Phân tích giá trị của những biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau: “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc/ Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”. (“Qua Đèo Ngang” - Bà Huyện Thanh Quan)

Phân tích giá trị của những biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau: “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc/ Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”. (“Qua Đèo Ngang” - Bà Huyện Thanh Quan)

Trong hai câu thơ: “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc Thương nhà mỏi miệng cái gia gia” Bà huyện Thanh Quan đã sử dụng thành công nhiều biện pháp tu từ: chơi chữ đồng âm - đồng nghĩa, nhân hóa, đối và đảo ngữ.

Văn bản “Sau phút chia li” (trích “Chinh phụ ngâm” của Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm) được bao trùm bởi một sắc xanh đầy ám ảnh. Em hãy làm rõ ý nghĩa của những màu xanh ấy

Văn bản “Sau phút chia li” (trích “Chinh phụ ngâm” của Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm) được bao trùm bởi một sắc xanh đầy ám ảnh. Em hãy làm rõ ý nghĩa của những màu xanh ấy

Văn bản “Sau phút chia li” được bao trùm bởi một sắc xanh đầy ám ảnh. Các từ chỉ màu xanh được dùng khá nhiều trong đoạn trích: mây biếc, núi xanh, xanh xanh (ngàn dâu), xanh ngắt (ngàn dâu)

Viết đoạn văn làm rõ giá trị biểu cảm của thủ pháp điệp ngữ trong văn bản “Sau phút chia li” (trích “Chinh phụ ngâm” của Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm)

Viết đoạn văn làm rõ giá trị biểu cảm của thủ pháp điệp ngữ trong văn bản “Sau phút chia li” (trích “Chinh phụ ngâm” của Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm)

Trong văn bản “Sau phút chia li” (trích “Chinh phụ ngâm” của Đặng Trần Côn - Đoàn Thị Điểm), thủ pháp điệp ngữ đã góp phần làm tăng sức biểu cảm cho đoạn thơ. Đây là thủ pháp nghệ thuật nổi bật, được sử dụng với tần suất lớn trong văn bản này

Viết đoạn văn phân tích nét đặc sắc của cách dùng chữ “đế” trong câu thơ “Nam quốc Sơn hà Nam đế cư” (bài thơ “Nam quốc Sơn hà” của Lí Thường Kiệt)

Viết đoạn văn phân tích nét đặc sắc của cách dùng chữ “đế” trong câu thơ “Nam quốc Sơn hà Nam đế cư” (bài thơ “Nam quốc Sơn hà” của Lí Thường Kiệt)

Người xưa coi trời là dâng tôi cao và chỉ có vua mới có quyền định đoạt mọi việc ở trần gian. Người Trung Hoa cổ đại từng tự coi mình là trung tâm của vũ trụ nên vua của họ được coi là Thiên tử - con trời.

Bài thơ “Nam quốc Sơn Hà” của Lí Thường Kiệt là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Em có đồng ý với ý kiến đó không

Bài thơ “Nam quốc Sơn Hà” của Lí Thường Kiệt là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Em có đồng ý với ý kiến đó không

Tuyên ngôn độc lập là lời tuyên bố về chủ quyền của đất nước và khẳng định không một thế lực nào được phép xâm phạm vào quyền độc lập ấy. Trong bài thơ Sông núi nước Nam, tác giả đã tuyên bố chủ quyền về lãnh thổ và thể hiện niềm tự hào

Viết đoạn văn ngắn giải thích tại sao trong văn bản “Mẹ tôi” của A - mi - xi người bố không nhắc nhở En - ri - cô trực tiếp mà lựa chọn cách viết thư

Viết đoạn văn ngắn giải thích tại sao trong văn bản “Mẹ tôi” của A - mi - xi người bố không nhắc nhở En - ri - cô trực tiếp mà lựa chọn cách viết thư

Văn bản “Mẹ tôi” của A-mi-xi thực chất là một lá thư mà người cha đã viết cho đứa con mình là En-ri-cô để nhắc nhở con về thái độ đối với mẹ. Nhà văn đã rất tinh tế khi lựa chọn hình thức truyền đạt những lời nhắc nhở, phê bình một lá thư