Văn Mẫu Lớp 7

Những bài văn mẫu Lớp 7 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 7

Tường thuật lại buổi lễ khai giảng năm học ở trường em

Tường thuật lại buổi lễ khai giảng năm học ở trường em

YÊU CẦU 1. Kiểu bài tường thuật.  2. Sự việc cần tường thuật: lễ khai giảng năm học mới. 3. Diễn biến của sự việc được tường thuật: - Lễ khai giảng của năm học mới gần đây nhất (ngày 5 tháng 9 năm ...), thời gian của buổi lễ (sáng, chiều) địa điểm.