Văn Mẫu Lớp 7

Những bài văn mẫu Lớp 7 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 7

Nhân vật Dế Mèn là nhân vật chính trong truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” (Văn học 6). Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật đó

Nhân vật Dế Mèn là nhân vật chính trong truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” (Văn học 6). Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật đó

1. TÌM HIỂU ĐỀ: - Đây là kiểu bài phát biểu cảm nghĩ về nhân vật văn học, cụ thể là phát biểu về nhân vật Dế Mèn trong truyện Dế Mèn phiêu lưu kí (Văn học 6). - Tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí trong chương trình lớp 6 được học qua ba đoạn trích: