Văn Mẫu Lớp 7

Những bài văn mẫu Lớp 7 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 7

Em có cảm nghĩ gì về hai nhân vật: Ông lão đánh cá và mụ vợ ông ta trong truyện “Ông lão đảnh cá và con cá vàng” của Puskin (Văn 7, tập I)

Em có cảm nghĩ gì về hai nhân vật: Ông lão đánh cá và mụ vợ ông ta trong truyện “Ông lão đảnh cá và con cá vàng” của Puskin (Văn 7, tập I)

DÀN Ý ĐẠI CƯƠNG  A. MỞ BÀI: (Phát biểu cảm nghĩ chung) + Truyện cổ tích Nga Ông lão đánh cá và con cá vàng có sự gặp gỡ ở phần mở đầu và phần kết thúc: Bà vợ lão đánh cá ngồi trước túp lều tranh với cái máng lợn ăn sứt mẻ.

Truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng” được kết thúc với cảnh: trên bậc cửa, mụ vợ đang ngồi trước cái máng lợn ăn sứt mẻ. Theo em, mụ vợ có xứng đáng với kết thúc như vậy không?

Truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng” được kết thúc với cảnh: trên bậc cửa, mụ vợ đang ngồi trước cái máng lợn ăn sứt mẻ. Theo em, mụ vợ có xứng đáng với kết thúc như vậy không?

Truyện cổ tích Nga Ông lão đánh cá và con cá vàng bắt đầu bằng cảnh mụ vợ ông lão đánh cá nghèo khổ ngồi kéo sợi trong túp lều nát và kết thúc cũng bằng cảnh ấy, như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.

Nhân vật phú ông trong truyện “Sọ Dừa” có ba người con gái nhưng hạnh phúc không đến với hai cô chị mà chỉ đến với cô Út. Hãy phát biểu suy nghĩ của em về cô Út

Nhân vật phú ông trong truyện “Sọ Dừa” có ba người con gái nhưng hạnh phúc không đến với hai cô chị mà chỉ đến với cô Út. Hãy phát biểu suy nghĩ của em về cô Út

1. TÌM HIỂU ĐỀ: Đây là kiểu bài phát biểu cảm nghĩ về nhân vật vàn học, cụ thể là phát biểu về nhân vật cô em út trong truyện Sọ Dừa. Đề bài này không cho phép người viết phát biểu cảm nghĩ một cách tự do về nhân vật cô em út.