Văn Mẫu Lớp 7

Những bài văn mẫu Lớp 7 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 7

Một trong năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên chúng ta là: “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm". Em hiểu thế nào về lời dạy trên? Tại sao chúng ta cần rèn luyện những đức tính ấy và phải rèn luyện như thế nào

Một trong năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên chúng ta là: “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Em hiểu thế nào về lời dạy trên? Tại sao chúng ta cần rèn luyện những đức tính ấy và phải rèn luyện như thế nào

Hằng tuần, vào thứ hai, trong tiết chào cờ đầu tuần, chúng ta đều nghe đọc “5 điều Bác Hồ dạy” và những lời tuyên hứa rất hùng hồn. Không chỉ có ngày thứ hai mà ngày nào cũng vậy, chúng ta đều tâm niệm cố gắng thực hiện tốt những lời Bác dạy

Em hiểu như thế nào về ý nghĩa bài thơ “Tự khuyên mình" của Hồ Chủ tịch trong “Nhật kí trong tù": “Ví không có cảnh đông tàn / Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân / Nghĩ mình trong bước gian truân / Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng"

Em hiểu như thế nào về ý nghĩa bài thơ “Tự khuyên mình của Hồ Chủ tịch trong “Nhật kí trong tù:
“Ví không có cảnh đông tàn / Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân / Nghĩ mình trong bước gian truân / Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng

“Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”. Lời dạy của người xưa luôn nhắc nhở ta phải biết rèn luyện trong khó khăn, gian khổ. Thấy khó chớ lùi mà phải quyết tâm tiến tới.