Văn Mẫu Lớp 7

Những bài văn mẫu Lớp 7 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 7

Em hãy phát biểu về nhân vật Bốp và Entơni ở đoạn trích “Cứu bạn” trong tác phẩm “Hãy để ngày ấy lụi tàn” của Giêrơn Gođơn (Văn 6, Nhà xuất bản Giáo dục, 1996)

Em hãy phát biểu về nhân vật Bốp và Entơni ở đoạn trích “Cứu bạn” trong tác phẩm “Hãy để ngày ấy lụi tàn” của Giêrơn Gođơn (Văn 6, Nhà xuất bản Giáo dục, 1996)

ĐẠI CƯƠNG A. MỞ ĐỀ: - Tình bạn giữa Bốp và Entơni trong đoạn trích Cứu bạn để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. B. THÂN BÀI: - Cứu bạn được trích ở cuốn tiểu thuyết Hãy để ngày ấy lụi tàn của nhà văn Giêrơn Gođơn.