Văn Mẫu Lớp 7

Những bài văn mẫu Lớp 7 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 7

Ai cũng biết tàn phá rừng là tự thắt cổ mình, vì sự tàn phá đó chính là sự tàn phá môi trường sinh thái. Em hãy giải thích và chứng minh điều đó để người có hành động phá rừng hiểu việc làm sai lầm của họ. Từ đó, họ có ý thức tốt trong việc bảo vệ rừng

Ai cũng biết tàn phá rừng là tự thắt cổ mình, vì sự tàn phá đó chính là sự tàn phá môi trường sinh thái. Em hãy giải thích và chứng minh điều đó để người có hành động phá rừng hiểu việc làm sai lầm của họ. Từ đó, họ có ý thức tốt trong việc bảo vệ rừng

Từ khi có trái đất, loài người đã sinh sống được nhờ môi trường thiên.nhiên xung quanh mình, bầu không khí trong lành, nguồn nước mát và đặc biệt là màu xanh kì diệu của muôn ngàn cây lá khác nhau.

Nói về tác dụng của lao động sáng tạo, nhà thơ Hoàng Trung Thông có viết: Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. (Bài ca vỡ đất). Bằng thực tế trong cuộc sống lao động xây dựng đất nước, em hãy làm sáng tỏ ý thơ trên

Nói về tác dụng của lao động sáng tạo, nhà thơ Hoàng Trung Thông có viết: Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. (Bài ca vỡ đất). Bằng thực tế trong cuộc sống lao động xây dựng đất nước, em hãy làm sáng tỏ ý thơ trên

Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân ta chịu nhiều gian khô vừa chống giặc vừa đảm bảo đời sống. Từ đó có nhiều đoàn công binh đã hăng hái đi khai hoang vỡ đất, trồng trọt sản xuất đế nuôi quân.

Trong bài: “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" Hồ Chủ tịch có viết: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước". Dựa vào văn thơ đã học và thực tế lịch sử của dân tộc, em chứng minh nhận định trên

Trong bài: “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chủ tịch có viết: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Dựa vào văn thơ đã học và thực tế lịch sử của dân tộc, em chứng minh nhận định trên

Dân tộc ta có một truyền thống đấu tranh chống xâm lược; đã bao thế hệ cha ông nốì tiếp nhau đứng lên chống ngoại xâm để bảo vệ Tổ quốc và viết nên những trang sử oai hùng.

Đoàn kết là một truyến thống tốt đẹp của dân tộc ta. Em hãy chứng minh vấn đề đó qua việc tìm hiểu ý nghĩa câu ca dao: “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Đoàn kết là một truyến thống tốt đẹp của dân tộc ta. Em hãy chứng minh vấn đề đó qua việc tìm hiểu ý nghĩa câu ca dao: “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

“Đoàn kết là sức mạnh vô địch” - điều đó đã trở thành chân lí, là truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Từ xưa đến nay trong quá trình dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã thực hiện tốt bài học đoàn kết ấy

Nhân dân ta có câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Nhưng có bạn lại bảo: Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng. Em hãy viết bài văn chứng minh thuyết phục bạn ấy theo ý kiến của em (Đề 2 SGK Ngũ văn 7, tr.59)

Nhân dân ta có câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Nhưng có bạn lại bảo: Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng. Em hãy viết bài văn chứng minh thuyết phục bạn ấy theo ý kiến của em (Đề 2 SGK Ngũ văn 7, tr.59)

Một trong những yếu tố quan trọng để hình thành nhân cách con người là môi trường sống. Bởi thế nhân dân ta đã có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Nhưng yếu tố con người còn quan trọng hơn cả môi trường sống

Văn biểu cảm - Tìm điều thú vị trong dân ca

Văn biểu cảm - Tìm điều thú vị trong dân ca

... Môi trường sinh sống, lao động ảnh hưởng sâu sắc và tác động mạnh mẽ đến nhận thức thẩm mĩ của nhân dân. Đồng thời, môi trường diễn xướng cũng góp phần trực tiếp vào sự thể hiện, miêu tả của dân ca