Văn Mẫu Lớp 9

Những bài văn mẫu Lớp 9 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 9

Qua văn bản Phong cách Hồ Chí Minh của Lê Anh Trà, em hãy viết đoạn văn cho biết tại sao Hồ Chí Minh có được một vốn văn hoá nhân loại sâu rộng và phong phú

Qua văn bản Phong cách Hồ Chí Minh của Lê Anh Trà, em hãy viết đoạn văn cho biết tại sao Hồ Chí Minh có được một vốn văn hoá nhân loại sâu rộng và phong phú

Hồ Chí Minh có một vốn tri thức văn hoá nhân loại sâu rộng. Đó là những hiểu biết uyên thâm về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hoá thế giới từ Đông sang Tây, từ văn hoá các nước châu Á, châu Âu cho đến châu Phi, châu Mĩ

Phát biểu cảm nhận của em về hiệu quả nhạc tính trong những câu thơ sau: “Khách xa gặp lúc mùa xuân chín Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng: - Chị ấy năm nay còn gánh thóc Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?” (Mùa xuân chín - Hàn Mặc Tử)

Phát biểu cảm nhận của em về hiệu quả nhạc tính trong những câu thơ sau: “Khách xa gặp lúc mùa xuân chín Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng: - Chị ấy năm nay còn gánh thóc Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?” (Mùa xuân chín - Hàn Mặc Tử)

“Khách xa gặp lúc mùa xuân chỉn Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng: - Chị ấy năm nay còn gánh thóc Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?". (Mùa xuân chín - Hàn Mặc Tứ)

Cho câu chủ đề: "Ca dao dân ca là tiếng nói tình cảm của nhân dân lao động”. Viết đoạn văn khoảng 10 câu triển khai ý của câu chủ đề trên trong đó có sử dụng thành phần tình thái và thành phần cảm thán trong câu

Cho câu chủ đề: Ca dao dân ca là tiếng nói tình cảm của nhân dân lao động”. Viết đoạn văn khoảng 10 câu triển khai ý của câu chủ đề trên trong đó có sử dụng thành phần tình thái và thành phần cảm thán trong câu

Ca dao, dân ca là tiếng nóị tình cảm của nhân dân lao động. Đó là những tình cám ấm áp, mặn mà dành cho gia đình, bạn bè, quê hương đất nước, và cả nhửng kiếp người khổ đau khốn cùng trong xã hộ

Phân tích hiệu quâ nhạc tính trong đoạn thơ sau: "Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thăm. Heo hút cồn mây súng ngửi trời", "Chiều chiều oai linh thác gầm thét. Đêm đêm mường Hịch cọp trêu người" (Tây Tiến - Quang Dũng)

Phân tích hiệu quâ nhạc tính trong đoạn thơ sau: Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thăm. Heo hút cồn mây súng ngửi trời, Chiều chiều oai linh thác gầm thét. Đêm đêm mường Hịch cọp trêu người (Tây Tiến - Quang Dũng)

"Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm Heo hút cồn mây súng ngửi trời" "Chiều chiều oai linh thác gầm thét Đêm đêm mường Hịch cọp trêu người” Đó là bốn nét vẽ gian khổ đầy ấn tượng