Anh (chị) hãy nêu vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của Sô - lô - khốp

M. Sô-lô-khốp (1905 - 1984), sinh trưởng trong một gia đình nông dân thuộc vùng thảo nguyên sông Đông, thuộc tỉnh Rôxtốp của Liên Xô. Trước khi đến với việc sáng tác văn chương, Sô-lô-khốp đã từng làm một số công tác cách mạng như: thanh toán nạn mù chữ, thư kí uỷ ban xã, đấu tranh vũ trang...

Sô-lô-khốp

Sô-lô-khốp đã từng sống ở Matxcơva, làm đủ mọi ngành nghề: lao công, khuân vác, kế toán, thợ xây... để sinh sống và để thực hiên giấc mơ viết văn. Ngoài giờ làm việc ông đến toà soạn báo Thanh niên, tham gia sinh hoạt nhóm văn học Đội cận vệ trẻ và say mê sáng tác. Ở Mát-xcơ-va ông được đăng một vài tác phẩm nhưng không thể định cư lâu dài vì ông cảm thấy thiếu quê hương. Năm 1925, Sô-lô-khốp lại trở về vùng sông Đông, bắt tay viết Sông Đông êm đềm. Đây là bộ tiểu thuyết sử thi đồ sộ có thể sánh với Chiến tranh và hoà bình của M. Gorki.

Ông được đánh giá là một nhà văn hiện thực vĩ đại. Theo quan niệm của ông, chủ nghĩa hiện thực ở thời đại cách mạng tư tưởng đổi mới, cải tạo cuộc Sống vì hạnh phúc của con người. Các tác phẩm nổi tiếng của Sô-lô-khốp là Đất vỡ hoang, Sông Đông êm đềm, Số phận con người,..

Viết bình luận