Văn Mẫu Lớp 7

Những bài văn mẫu Lớp 7 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 7

Hồ Chủ tịch kêu gọi: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết / Thành công, thành công, đại thành công". Em hiểu như thế nào về lời dạy của Bác

Hồ Chủ tịch kêu gọi: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết / Thành công, thành công, đại thành công. Em hiểu như thế nào về lời dạy của Bác

Hồ Chủ tịch, vị cha già của dân tộc, là người tổ chức khối đại đoàn kết toàn dân. Ngày nay Bác đã đi xa, nhưng âm vang của lời kêu gọi ấy cứ mãi nhắc nhở mọi người: “Đoàn kết, đoàn liết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công”