Văn Mẫu Lớp 9

Những bài văn mẫu Lớp 9 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 9

Bài đọc tham khảo: Trí và nhân

Bài đọc tham khảo: Trí và nhân

Thầy Tử Lộ yết kiến đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử hỏi: “Thế nào là người trí? Thế nào là người nhân?”. Thầy Tử Lộ thưa:  - Người trí là người làm thế nào để cho người ta biết mình; người nhân là người làm thế nào để cho người ta yêu mình.

Người xưa nói: “Kẻ trí là kẻ biết người; kẻ nhân là kẻ yêu người”. Hãy bàn luận

Người xưa nói: “Kẻ trí là kẻ biết người; kẻ nhân là kẻ yêu người”. Hãy bàn luận

Trong xã hội thời nào cũng vậy có đủ loại người: quân tử / tiểu nhân, người trí thức / kẻ vô học, người nhân đức / kẻ bạc ác tinh ma, người giàu sang / kẻ nghèo hèn, người lành / kẻ dữ, người tốt / kẻ xấu, v.v... Mỗi một lớp người, một một loại người lại có cách sống, cách nghĩ, cách ứng xử khác nhau.

Thế nào là một con người có văn hóa?

Thế nào là một con người có văn hóa?

Con người là động lực phát triển xã hội. Thời đại nào cũng vậy. Bước sang thế kỉ XXI, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ trung tâm và trọng tâm của dân tộc ta. Sự nghiệp vĩ đại đó luôn luôn gắn liền với công cuộc xây dựng nền vãn hóa Việt Nam

Nói về tính người, ca dao có câu: Thật thà thì được sống lâu, Tham lam thì chóng chui sâu xuống mồ. Hãy nói lên suy nghĩ của em về câu ca dao trên.

Nói về tính người, ca dao có câu: Thật thà thì được sống lâu, Tham lam thì chóng chui sâu xuống mồ. Hãy nói lên suy nghĩ của em về câu ca dao trên.

Cổ ngữ có câu: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, nghĩa là từ lúc ban đầu, lúc mới sinh ra, con người vốn thiện. Thiện là hiền lành, tốt đẹp. về sau, con người phát triển, mỗi người hình thành một phẩm chất, tính nết khác nhau.