Em đã đọc bài thơ “Lượm” của Tố Hữu. Hãy chuyển nội dung bài thơ thành một câu chuyện

MỞ BÀI

Giới thiệu về em Lượm.

- Trong kháng chiến, nhiều thiếu nhi đã tham gia và hi sinh anh dũng.

- Lượm là một trường hợp rất đáng cảm phục.

Em đã đọc bài thơ “Lượm” của Tô Hữu  Em hãy chuyển nội dung bài thơ thành một câu chuyện

THÂN BÀI

- Cuộc gặp Lượm tại Huế.

+ Giới thiệu cuộc gặp.

+ Miêu tả chân dung Lượm.

+ Trò chuyện với Lượm.

+ Chia tay.

- Trường hợp hi sinh của Lượm.

+ Giới thiệu người chứng kiến ra kể.

+ Lượm nhận nhiệm vụ liên lạc.

+ Lượm hi sinh, cảnh tượng hi sinh.

lượm

KẾT BÀI

- Lòng thương tiếc.

- Cảm nghĩ của em về cái chết của Lượm.

Viết bình luận