Giới thiệu khái quát đoạn trích Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Trường ca Mặt đường khát vọng được nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm hoàn thành ở chiến khu Trị Thiên năm 1971, in lần đầu năm 1874. Trong thời kì miền Nam bị tạm chiếm, đế quốc và tay sai ra sức xuyên tạc về cộng sản, về cách mạng, hòng lôi kéo, mua chuộc thanh niên vào chốn ăn chơi mà quên đi trách nhiệm đối với dân tộc. Bản trường ca ra đời trong hoàn cảnh ấy đã đánh thức tinh thần trách nhiệm và giúp thế hệ trẻ miền Nam ý thức rõ hơn vai trò và trách nhiệm của họ đối với đất nước. Đoạn trích Đất Nước thuộc chương V của bản trường ca. Đoạn trích chia thành hai phần:

- Phần 1: tác giả đưa ra định nghĩa đất nước. Đất nước được cảm nhận từ các phương diện văn hoá lịch sử nên đất nước được hiện ra vừa thiêng liêng, sâu sắc lớn lao, vừa gần gũi thân thiết với mỗi người.

Đất nước

- Phần 2: tác giả tập trung làm nổi bật tư tưởng Đất Nước của Nhân dân. Tư tưởng ấy đã quy tụ mọi cách nhìn nhận và đưa đến những phát hiện sâu và mới về đất nước. Đất nước là linh hồn, là kết tụ trí tuệ, tinh thần, phẩm cách, công sức và truyền thống của cả dân tộc.

Đoạn trích đã thể hiện khá rõ những đặc điểm cơ bản trong phong cách nghệ thuật thơ Nguyền Khoa Điềm: chất trí tuệ hoà quyện trong chất suy tư sâu lắng.

Viết bình luận