Hình tượng văn học đem đến những rung động thẩm mĩ trong anh (chị) làm cho anh (chị) tin yêu cuộc sống hơn

GỢI Ý LÀM BÀI

Ở đây chỉ nêu lên một số hình tượng văn học làm ví dụ mang tính gợi ý để anh (chị) suy nghĩ, lựa chọn. Điều quan trọng là phải chỉ ra được hình tượng văn học đó đã tạo ra được những rung động thẩm mĩ như thế nào để anh (chị) tin yêu cuộc sống hơn. Dưới đây là một số hình tượng gợi ý, anh (chị) có thể chọn một hình tượng khác ngoài các hình tượng đã nêu:

ssssss.	Hình tượng "Rừng xà nu" của Nguyễn Trung Thành

1. Hình tượng "Rừng xà nu" của Nguyễn Trung Thành.

2. Hình tượng "Mảnh trăng cuối rừng" của Nguyễn Minh Châu.

3. Hình tượng "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henri.

4. Hình tượng "Đôi mắt" của Nam Cao.

5. Hình tượng "bóng tối" của Thạch Lam (trong Hai đứa trẻ).

6. Hình tượng "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi (trong bài thơ Đất nước).

7. Hình tượng "Tiếng hát con tàu" của Chế Lan Viên.

8. Hình tượng "trăng" trong ba bài thơ trăng của Hồ Chí Minh (trong cảnh khuya, Nguyên tiêu, Vọng nguyệt).

9. Hình tượng "đoàn quân Tây Tiến" của Quang Dũng (trong Tây Tiến).

10. Hình tượng "Sóng" của Xuân Quỳnh.

Viết bình luận