Kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú (cảm động, hoặc buồn cười,...) mà em gặp ở trường

DÀN Ý

Mở bài:

+ Hoàn cảnh kể câu chuyện cho bố mẹ nghe: sau bữa cơm, mọi người ngồi trò chuyện...

+ Giới thiệu chung về câu chuyện mình kể: là loại chuyện gì? (cảm động hay buồn cười).

Trò chuyện với cha mẹ

Thân bài:

+ Thời gian, địa điểm xảy ra câu chuyện em đang kể: bao giờ, ở đâu?

+ Nhân vật trong câu chuyện ấy gồm những ai? Em có tham gia vào câu chuyện ấy không?

+ Diễn biến của câu chuyện ấy như thế nào? Chuyện có gì làm em cảm động hay buồn cười?

+ Kết thúc của câu chuyện ấy như thế nào? Em có suy nghĩ hay rút ra được bài học gì từ câu chuyện ấy không?

+ Thái độ, cảm xúc của cha mẹ em khi được nghe em kể câu chuyện đó là gì? (xúc động hay buồn cười theo không? Có khuyên nhủ gì em không?...).

Kết bài:

+ Không khí gia đình em khi em kể chuyện.

+ Cảm xúc, suy nghĩ của bản thân.

Viết bình luận