Sự phát triển các mâu thuẫn trong truyện Tấm Cám? Ý nghĩa

Ý nghĩa tâm Cám

Hướng dẫn

- Xác định mâu thuẫn trong truyện (mâu thuẫn giữa mẹ con Cám và Tấm thực chất là một vấn đề xã hội - giữa người quyền thế và kẻ thấp cổ bé họng...)

- Sự phát triển của mâu thuẫn (theo diễn biến truyện, mâu thuẫn dần trở nên gay gắt, đỉnh điểm của nó là việc Tấm bị giết hại, cuối cùng mâu thuẫn được giải quyết).

- Ý nghĩa: thể hiện triết lí dân gian, thiện thắng ác, chính nghĩa thắng gian tà

Viết bình luận