Suy nghĩ của anh (chị) về chủ đề: Người Việt trẻ đã có cái nhìn đúng đắn về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự hay chưa

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là làm nghĩa vụ đối với Tổ quốc: những nam thanh niên trong độ tuổi đã được pháp luật quy định tham gia huấn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Như vậy, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của một công dân cần thực hiện trước dân tộc của mình.

những hiện tương trốn tránh nghĩa vụ quân sự

Vậy nhưng vẫn có những hiện tương trốn tránh nghĩa vụ quân sự, tại sao vậy?

Vì việc tham gia huấn luyện quân sự rất vất vả. Khi đó, thanh niên phải sống đời sống của người lính; những việc sinh hoạt, tập luyện phải theo những khuôn khổ, phép tắc nhất định; rất hạn chế việc giao lưu, tiếp xúc với bên ngoài,... Điều đó quả là khó khăn đối với những bạn trẻ quen sống “phóng khoáng”, “vô tư” lướt “net” đến ba bốn giờ sáng và chỉ trở dậy vào lúc mặt trời đã đứng bóng!

Vì thời gian tham gia huấn luyện khá lâu trong khoảng hai năm. Và vì đấy là thực hiện "nghĩa vụ” và "trách nhiệm" nên hầu như không có quyền lợi gì về kinh tế. Đây là một thách thức khá lớn bởi trong nền’ kinh tế thị trường, khi cả xã hội đang xôn xao chuyện kiếm sống thì ở lứa tuổi thanh niên, ít ai muốn lặng im và cũng không thể dửng dưng với chuyện làm kinh tế.

Tuỳ theo nhận thức của mỗi người về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự mà có những thái độ khác nhau đối với công việc này.

Nhiều bạn trẻ không thấy được tầm quan trọng của việc thực hiện nghĩa vụ; họ chỉ nhìn thấy nhũng khó khăn và nghĩ về những lợi ích riêng bị tổn hại. Xuất phát từ suy nghĩ ấy, họ trốn tránh nghĩa vụ quân sự, không hăng hái tham gia và tập luyện không có hiệu quả.

Ngược lại, vẫn có không ít bạn trẻ có trách nhiệm, không toan tính nhiều đẹn quyền lợi cá nhân sẵn lòng lên đường nhập ngũ. Tinh thần ấy thật đáng hoan nghênh.

Viết bình luận