Tóm tắt tình huống truyện Vợ nhặt của Kim Lân

Vốn là một anh chàng dân ngụ cư, xấu trai, ế ẩm lại nghèo, thế mà Tràng đã nhặt được vợ một cách ngẫu nhiên và quá dễ dàng chỉ bằng mấy câu hát, mấy lời bông đùa tầm phơ tầm phào, mấy bát bánh đúc...

Tóm tắt tình huống truyện Vợ nhặt

Tràng lại nhặt được vợ trong một hoàn cảnh trớ trêu: giữa lúc nạn đói khủng khiếp đang xảy ra, đe dọa cuộc sống của mọi người. Bản thân Tràng gắng sức đi làm kiếm tiền nuôi bản thân mình và mẹ già đã khó, nay lại đeo bòng thêm một người vợ nhặt. Trước tình cảnh này, việc Tràng nhặt được vợ không biết nên mừng hay nên lo, nên vui hay nên buồn, là một dịp may hay là điều rủi ro... Đó thực sự là một tình huống nghệ thuật độc đáo.

Viết bình luận