Văn Mẫu Lớp 10

Những bài văn mẫu Lớp 10 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 10

Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian và chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian (Fran - klin). Viết đoạn văn bàn về vai trò của thời gian

Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian và chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian (Fran - klin). Viết đoạn văn bàn về vai trò của thời gian

Bạn có yêu đời không? Nếu bạn yêu đời, bạn sẽ thấy mỗi giờ phút đang trôi qua thật ý nghĩa. Một phút trôi qua là thêm một phút bạn được trao đi và nhận lại những lời yêu thương, thêm một phút để bạn tận hưởng dư vị của cuộc sống

Viết đoạn văn bình luận theo chủ đề: "Mọi người lao động trong xã hội hiện đại đều phải có trình độ văn hoá tương ứng với kĩ thuật công nghệ hiện đại"

Viết đoạn văn bình luận theo chủ đề: Mọi người lao động trong xã hội hiện đại đều phải có trình độ văn hoá tương ứng với kĩ thuật công nghệ hiện đại

Xã hội hiện đại là xã hội mà nền sản xuất đều dựa trên kĩ thuật công nghệ hiện đại. Mọi người lao động trong xã hội hiện đại đều phải có trình độ văn hoá tương ứng với kĩ thuật công nghệ hiện đại