Văn Mẫu Lớp 10

Những bài văn mẫu Lớp 10 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 10

Bàn về tình bạn, nhà văn Ni-cô-lai Ô-xtơ-rôp-xki nói: Tình bạn trước hết phải chân thành, phải phê bình sai lầm của bạn, của đồng chí, phải nghiêm chỉnh giúp đỡ bạn, giúp đỡ đồng chí sửa chữa sai lầm. Hãy bình luận ý kiến trên

Bàn về tình bạn, nhà văn Ni-cô-lai Ô-xtơ-rôp-xki nói: Tình bạn trước hết phải chân thành, phải phê bình sai lầm của bạn, của đồng chí, phải nghiêm chỉnh giúp đỡ bạn, giúp đỡ đồng chí sửa chữa sai lầm. Hãy bình luận ý kiến trên

a. Mở bài: - Ngoài tình mẹ con, tình thầy trò, thì tình bạn là một nhu cầu rất lớn của con người sống trong xã hội. - Nhân dân ta đã có những câu cạ dao rất hay, rất đẹp về tình bạn: Bạn về có nhớ ta chăng Ta về nhớ bạn như trăng nhớ trời.

Anh (chị) hãy đọc văn bản sau Nơi Dựa... Những hình tượng người dàn bà - em bé, người chiến sĩ - bà cụ già gợi trong anh (chị) suy nghĩ gì về nơi dựa trong cuộc sống

Anh (chị) hãy đọc văn bản sau Nơi Dựa... Những hình tượng người dàn bà - em bé, người chiến sĩ - bà cụ già gợi trong anh (chị) suy nghĩ gì về nơi dựa trong cuộc sống

1. Mở bài Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Nơi dựa đốì với mỗi người trong cuộc sống. 2. Thân bài - Trong cuộc sống, thông thường người yếu đuôi tìm nơi dựa ở những người mạnh mẽ. Ớ câu chuyện trên thì ngược lại.

Khi bàn về phương pháp học tập, trau dồi văn hóa, có người cho rằng: “Văn hóa, đó là cái còn lại khi người ta đã quên hết tất cả”. Em hãy nêu những ý kiến của mình về câu nói trên

Khi bàn về phương pháp học tập, trau dồi văn hóa, có người cho rằng: “Văn hóa, đó là cái còn lại khi người ta đã quên hết tất cả”. Em hãy nêu những ý kiến của mình về câu nói trên

1. Mở bài Đây là ý kiến của Edouard, một cố Nghị trưởng Pháp, mà câu nói đầy đủ là: “Văn hóa, đó là cái còn lại khi người ta đã quên hết cả, đó là cái vẫn thiếu khi người ta đã học đủ cả”

Hãy phát biểu ý kiến của em về mục đích học tập do UNESCO đề xướng: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"

Hãy phát biểu ý kiến của em về mục đích học tập do UNESCO đề xướng: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình

Học tập là một nhu cầu, một hoạt động không thể thiếu được của con người từ xưa đến nay. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, quan niệm về việc học của con người cũng có nhiều thay đổi để tiếp cận chân lí, tiến dần đến bản chất của việc học