Văn Mẫu Lớp 10

Những bài văn mẫu Lớp 10 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 10

Truyền thống nhân đạo... nửa đầu thế kỷ XIX. Em hãy giải thích và chứng minh hiện tượng trên dựa vào những điều đã được học về thời đại và về sáng tác của Phạm Thái, Nguyễn Gia Thiều, Đặng Trần Côn, ...

Truyền thống nhân đạo... nửa đầu thế kỷ XIX. Em hãy giải thích và chứng minh hiện tượng trên dựa vào những điều đã được học về thời đại và về sáng tác của Phạm Thái, Nguyễn Gia Thiều, Đặng Trần Côn, ...

Truyền thống nhân đạo chủ nghĩa của văn học Việt Nam đã phát triển thành hẳn một trào lưu mạnh mẽ với nhiều thành tựu rực rỡ vào nửa cuối thế kỷ XVIII và nửa đầu thế kỷ XIX

Anh (chị) hãy nêu những đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật và phân tích một số dẫn chứng để làm nổi bật những đặc trưng ấy (trong Lí luận văn học: Văn học là gì?)

Anh (chị) hãy nêu những đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật và phân tích một số dẫn chứng để làm nổi bật những đặc trưng ấy (trong Lí luận văn học: Văn học là gì?)

Ngôn từ là vật liệu, là chất liệu, là tiếng nói của văn học. Vì thế mà Gorky - nhà văn Nga, đã coi yếu tố thứ nhất cùa văn học là ngôn ngữ. Và cũng vì thế mà nhà văn được mệnh danh là "Nghệ sĩ của ngôn từ".