Văn Mẫu Lớp 9

Những bài văn mẫu Lớp 9 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 9

Thư (điện) gửi đến Chính phủ và Nhân dân đất nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam vừa chịu thiệt hại về người và tài sản từ trận động đất lớn

Thư (điện) gửi đến Chính phủ và Nhân dân đất nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam vừa chịu thiệt hại về người và tài sản từ trận động đất lớn

Nơi nhận: Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc Qua Thông tấn xã Việt Nam, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam được biết Nhân dân Trung Quốc phải chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản từ trận động đất lớn vừa qua

Thay mặt tập thể lớp viết thư (điện) gửi tới bạn cũ nhân dịp bạn đoạt Huy chương Vàng môn Nhảy cao trong Hội khoẻ Phù Đổng

Thay mặt tập thể lớp viết thư (điện) gửi tới bạn cũ nhân dịp bạn đoạt Huy chương Vàng môn Nhảy cao trong Hội khoẻ Phù Đổng

Người nhận: Hoàng Văn Sơn, xã Vĩnh Ngọc, huyện..., tỉnh... Tập thể lớp 9A rất vui mừng, tự hào và khâm phục khi nhận được tin bạn đoạt Huy chương Vàng môn Nhảy cao trong Hội khoẻ Phù Đổng. Chúng mình xin nhiệt liệt chúc mừng, chúc bạn mạnh kho

Hai bên thoả thuận với nhau về việc thuê nhà

Hai bên thoả thuận với nhau về việc thuê nhà

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc * * * * * * Hà Nội, ngày ... tháng .. năm 2009 HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ LÀM VIỆC - Căn cứ Luật Dân sự năm 2005 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam