Không chỉ mang nặng một nỗi niềm, bài thơ “Bánh trôi nước” còn lắng đọng một cái nhìn Xuân Hương về “phận đàn bà” của thời xưa cũ. Em nghĩ gì về cái nhìn ấy

Không chỉ mang nặng một nỗi niềm, bài thơ “Bánh trôi nước” còn lắng đọng một cái nhìn Xuân Hương về “phận đàn bà” của thời xưa cũ. Em nghĩ gì về cái nhìn ấy

Theo nhiều giai thoại vẩn học, Hồ Xuân Hương là người phụ nữ sắc nước hương trời và tài năng tốt bực nhưng sớm có một cuộc đời đa phần, chìm nổi. Có phải vì thế mà thơ bà nặng một nỗi niềm về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ

Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý, có khi được trưng bày trong tủ kính, ... Em hãy chứng minh rằng trong... yêu nước rất sâu sắc. Theo em, ngày nay chúng ta cần làm gì để “làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày”

Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý, có khi được trưng bày trong tủ kính, ... Em hãy chứng minh rằng trong... yêu nước rất sâu sắc. Theo em, ngày nay chúng ta cần làm gì để “làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày”

“Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta”. Bác Hồ đã có một nhận định đúng đắn về tinh thần yêu nước sâu sắc của cha ông ta. Theo Người: “Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý

Em hãy chứng minh rằng: “Sai lầm cũng có hai mặt. Tuy nó đem lại tổn thất, nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời” (“Không sợ sai lầm” - theo Hồng Diễm). Em có suy nghĩ gì về điều đó

Em hãy chứng minh rằng: “Sai lầm cũng có hai mặt. Tuy nó đem lại tổn thất, nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời” (“Không sợ sai lầm” - theo Hồng Diễm). Em có suy nghĩ gì về điều đó

Trong cuộc sống, hễ nhắc đến hai tiếng “sai lầm” ai cũng giật mình lo lắng. Nhưng trong thực tế, những sai lầm có đáng sợ như vậy không? Trong văn bản “Không sợ sai lầm”, tác giả Hồng Diễm viết: “Sai lầm cũng có hai mặt.

Hai câu kết bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan có thể coi là hai câu thơ hay nhất trong bài. Nhà thơ Tế Hanh đã có một nhận xét rất hay về hai câu thơ ấy như sau: “Hai...mới”. Em hãy phân tích bài thơ dể làm sáng tỏ ý kiến đó

Hai câu kết bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan có thể coi là hai câu thơ hay nhất trong bài. Nhà thơ Tế Hanh đã có một nhận xét rất hay về hai câu thơ ấy như sau: “Hai...mới”. Em hãy phân tích bài thơ dể làm sáng tỏ ý kiến đó

Trong văn học trung đại Việt Nam, bên cạnh một “Bà chúa thơ Nôm” Hồ Xuân Hương mạnh mẽ, sắc sảo, đầy cá tính là một Bà Huyện Thanh Quan với những điệu buồn trang nhã, nhẹ nhàng, man mác mà da diết thấm sâu