Bài thơ (đoạn thơ, câu thơ) rung động mạnh mẽ tâm hồn anh (chị) và gợi cho anh (chị) những suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống của mình

GỢI Ý LÀM BÀI

Dĩ nhiên đây phải là bài thơ (đoạn thơ, câu thơ) mà anh (chị) thích thì mới tạo ra rung động mạnh mẽ, từ đó gợi lên những suy nghĩ về cuộc sống của mình. Nó là câu thơ đem đến những rung động riêng và gợi lên những suy nghĩ riêng của bản thân mỗi người làm bài. Vì vậy không thể có đáp án chung cho mọi người được. Chỉ có thể gợi ý dưới đây những bài thơ (đoạn thơ, câu thơ) hay để anh (chị) suy nghĩ, lựa chọn (nếu mình thích). Cố nhiên cũng chỉ gợi ý một số câu thơ, bài thơ nhất định mà anh (chị) đã học hoặc nghe giảng ở bậc học phổ thông. Ngoài ra, anh (chị) có thể lấy một bài thơ, câu thơ ngoài chương trình học để làm bài, vì đề bài không bắt buộc phải là những câu thơ đã học trong nhà trường. Câu thơ lựa chọn dĩ nhiên là quan trọng, nhưng cái quan trọng hơn của bài làm chính là câu thơ đó đã làm cho anh (chị) rung động như thế nào và gợi cho anh (chị) những suy nghĩ gì về cuộc sống của mình. Dưới đây chỉ nêu một số câu thơ, bài thơ tiêu biểu làm ví dụ mang tính gợi ý:

Nhất sinh đê thủ bái mai hoa

1. Câu thơ "Bác đến chơi đây ta với ta" trong bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến.

2. Câu thơ "Cuộc đời cách mạng thật là sang" trong bài Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh.

3. Câu thơ "Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh" trong bài Tây Tiến của Quang Dũng.

4. Câu thơ "Thương nhau chia củ sắn lùi - Bát cơm sẻ nửa-chăn sui đắp cùng" trong bài Việt Bắc của Tố Hữu.

5. Câu thơ "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!" trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên.

6. Câu thơ "Nhất sinh đê thủ bái mai hoa" (Cả cuộc đời chỉ biết cúi đầu trước vẻ đẹp của hoa mai) của Cao Chu Thần.

7. Câu thơ "Đau đớn thay phận đàn bà - Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung" trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

8. Câu thơ "Sông không hiểu nổi mình - Sóng tìm ra tận bể" trong bài Sóng của Xuân Quỳnh.

9. Câu thơ "Sống toàn tim, toàn trí, sống toàn hồn - Sống toàn thân và thức nhọn giác quan" trong bài Thanh niên của Xuân Diệu.

10. Câu thơ "Anh yêu em như anh yêu đất nước - Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần" trong bài Nhớ của Nguyễn Đình Thi.

Viết bình luận