Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian và chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian (Fran - klin). Viết đoạn văn bàn về vai trò của thời gian

sáng tạo ra cuộc sống

Bạn có yêu đời không? Nếu bạn yêu đời, bạn sẽ thấy mỗi giờ phút đang trôi qua thật ý nghĩa. Một phút trôi qua là thêm một phút bạn được trao đi và nhận lại những lời yêu thương, thêm một phút để bạn tận hưởng dư vị của cuộc sống, thêm một phút để hiểu thêm về cuộc sống, về con người. Cuộc sống có muôn màu, nó được đặt trong thời gian và được đo đếm bằng thời gian. Nếu như không có thời gian thì tất cả những màu sắc ấy cũng sẽ trở thành vô nghĩa, người ta đâu có thời gian để cảm nhận, đâu có thời gian để thưởng thức và sáng tạo ra cuộc sống. Phung phí thời gian, đó cũng chính là cách mà bạn đang phung phí đi cuộc sông của mình. Mỗi thời khắc trôi qua vô nghĩa là thêm một thời khắc bạn để lãng phí cuộc đời của mình. Bạn yêu đời? hãy sống trọn vẹn vối tất cả những thời khắc trong cuộc đời mình bạn nhé.

Viết bình luận