Hãy viết một văn bản ngắn trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến sau đây của A. Lincoln: Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào

1. Giải thích

- Thất bại là hỏng việc, thua mất, là không đạt được kết quả, mục đích như dự định.

- Mức độ, hậu quả của sự thất bại không phải là vấn đề quan trọng nhất. Điều quan trọng hơn cả là nhận thức, thái độ của con người trước sự thất bại trong cuộc sống.

2. Phân tích - chứng minh

Ý 1: Thái độ cần thiết trước thất bại

- Trước một sự việc không thành, con người cần có sự bình tĩnh để tìm hiểu nguyên nhân của sự thất bại (khách quan và chủ quan).

- Dám đối mặt để chấp nhận, không né tránh sự thật, cũng không đổ lỗi hoàn toàn cho khách quan.

Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã that bại ra sao mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào

Ý 2: Phải biết đi lên từ thất bại

- Biết "dậy mà đi” sau mỗi lần vấp ngã, không chán nản và lùi bước trước thất bại.

- Biết rút ra bài học từ những thất bại đã qua để tiếp tục thực hiện công việc và ước mơ của mình.

- Dẫn chứng.

+ Walt Dissney, Lep-Tôn-xtôi...

+ Ngô Bảo Châu và câu chuyện thi hỏng vào chuyên Toán đến một Ngô Bảo Châu hôm nay chinh phục những đỉnh cao của Toán học...

3. Đánh giá - mở rộng

- Câu nói của Lincoln với những hàm ý sâu xa hướng con người vươn tới một thái độ sống tích cực, sống mạnh mẽ.

- Phê phán những con người sống thụ động, tiêu cực, dễ đầu hàng số phận, khi thất bại thì luôn đổ thừa cho hoàn cảnh.

Phải biết đi lên từ thất bại

4. Bài học

- Nhận thức.

+ Khó tránh thất bại trong mỗi đời người và cũng nên hiểu ràng chính sự thất bại là một trong những điều kiện để đi đến thành công, thất bại là mẹ thành công.

- Hành động.

+ Phải biết cách chấp nhận sự thất bại để có thái độ sổng tích cực.

+ Không đắm chìm trong thất vọng nhưng cũng không được bất cần trước mọi sự việc, không để một sự thất bại nào đó lặp lại trong đời. Đó là bản lĩnh sống.

Viết bình luận