Kể lại một cuộc gặp gỡ với các em học sinh nghèo vượt khó học tốt.

HƯỚNG DẪN

Gần đây, công cuộc đổi mới đã góp phần nâng cao đời sống vật chất chung của xã hội, song cũng còn nhiều gia đình và trẻ em, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt như sớm mồ côi cha mẹ hoặc cha mẹ bỏ nhau, hoặc bị tàn tật, lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn. Nhưng điều đáng quý là nhiều bạn đã tìm mọi cách khắc phục khó khăn để học tốt, quyết tâm vươn lên, hy vọng có một vị trí xứng đáng trong cuộc sống và cải thiện cuộc sống cho gia đình. Đó thực sự là những tấm gương tốt đáng được xã hội quan tâm nâng đỡ, khích lệ.

Nhiều nơi đã tổ chức những cuộc gặp gỡ với các em đó, nhằm biểu dương, nêu gương và hỗ trợ về mặt vật chất. Đây cũng là một dạng hoạt động từ thiện. Người đứng ra tổ chức các cuộc gặp gỡ thường là cơ quan, đoàn thể, công ty, hoặc nhà trường.

Trẻ em nghèo

Kể cuộc gặp gỡ này, cần làm nổi bật gương mặt các em học sinh khó khăn nhưng học giỏi, cần nêu rõ cách khắc phục các khó khăn cụ thể của một số trường hợp tiêu biểu sao cho người đọc thấy cần giúp đỡ các em thêm. Cuối cùng là phát biểu cảm nghĩ về những tấm gương đó.

Viết bình luận