Suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến của M.Goor-ki: Kẻ nào không biết tới ngày mai, kẻ đó là người bất hạnh

1. Giải thích

- Ngày mai: Là thời gian của cá nhân hoặc của đời sống xã hội, thường chỉ tương lai tốt đẹp.

- Biết: Ở đây là hiểu, là có thể nhận ra điều gì đó, nắm được qui luật vận động của sự vật, hiện tượng, của cuộc sống.

- Bất hạnh: Là không có được hạnh phúc, không có được những điều tốt đẹp...

- Ý kiến cùa M.Goor-ki khẳng định: kẻ nào không biết nghĩ đến tương lai (của bản thân, của cộng đồng, dân tộc,...), không nắm được qui luật vận động của cuộc sống thì sẽ bất hạnh.

Kẻ nào không biết tới ngày mai, kẻ đó là người bất hạnh

2. Phân tích - chứng minh

Ý 1: Con đường đi tới tương lai đối với mọi người.

- Con đường đi tới ngày mai cùa mỗi người như thế nào tùy thuộc vào nhận thức, ý thức của người đó.

- Con đường tương lai được xây đắp từ sự nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi người trong học tập, lao động, sáng tạo...

+ Dần chứng: Huyền Chip với hành trình “vỏng quanh thế giới" - Xách ba lô lên và đi".

Ý 2: Con đường đi tới tương lai đối với cộng đồng, xã hội.

- Mỗi cá nhân đều góp phần vào sự thịnh - suy của xã hội, tương lai xã hội, đất nước dù đó là đóng góp nhỏ hay lớn.

+ Dẫn chứng: Thành công của Ngô Bảo Châu và sự vinh danh trí tuệ Việt Nam qua giải thưởng Fields. Vì một hành tinh xanh, mồi người hưởng ứng “Giờ Trái Đất"...

chăm lo cuộc sống tinh  thần

3. Bình luận

- Ý kiến M.Goor-ki chứa đựng một nhân sinh quan tích cực, hướng ta vươn tới một cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị.

- Cuộc sống hiện đại mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng lắm thách thức, đòi hỏi con người phải năng động và sáng tạo để không bị tụt hậu.

4. Bài học nhận thức và hành động

- Nhận thức.

+ Sống là phải biết ước mơ và dám thực hiện ước mơ của mình.

+ Đừng đợi ngày mai bước tới mà chúng ta phải chủ động bước tới ngày mai!

- Hành động.

+ Mỗi người cần nhận thức đúng đắn về cuộc sống, về tương lai của chính mình.

+ Cần xác định một lẽ sổng cao đẹp, một cuộc sống có ý nghĩa - ý nghĩa cho cuộc đời mình, và ý nghĩa đối với xã hội, phải biết hành động để thực hiện ước mơ, hoài bão mình.

Viết bình luận