Tìm những biểu hiện cụ thể của đặc trưng thể loại truyền thuyết trong Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

Truyện phản ánh quan điểm đánh giá, nhằm bộc lộ thái độ, tình cảm của nhân dân đôi với các sự kiện lịch sử và các nhân vật lịch sử

HƯỚNG DẪN

Truyền thuyết có sự kết hợp nhuần nhuyễn yếu tố lịch sử với yếu tố tưởng tượng hoang đường. “Cốt lõi lịch sử’ của truyện là một thời kì lịch sử của nhà nước Âu Lạc non trẻ và bài học mất nước đầu tiên. Nước Âu Lạc vào thời An Dương Vương đã có thành cao, hào sâu, vũ khí lợi hại đủ mạnh để chiến thắng cuộc xâm lược của Triệu Đà. Sau nhiều lần thất bại, Triệu Đà cho con trai là Trọng Thủy sang cầu hôn con gái An Dương Vương và xin ở rể ba năm. Bí mật quốc gia bị bại lộ, thành cổ Loa thất thủ. An Dương Vương và con gái bị chết. Cô't lõi lịch sử trên được nhân dân kể lại theo cách “thần kì hóa”, với những nhân vật, tình tiết ít nhiều có liên quan đến sự thật lịch sử, nhưng cơ bản vẫn là sản phẩm của trí tưởng tượng vô cùng phong phú của dân gian xưa kia. Truyện phản ánh quan điểm đánh giá, nhằm bộc lộ thái độ, tình cảm của nhân dân đô'i với các sự kiện lịch sử và các nhân vật lịch sử.

Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy và mối quan hệ với khu di tích Cổ Loa chủ yếu hướng về vai trò và trách nhiệm của người chỉ huy, người lãnh đạo cuộc kháng chiến - An Dương Vương.

Viết bình luận