Trước lúc ra làm trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Nguyễn Bá Thanh dặn đò lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng: Hãy khát vọng chứ đừng tham vọng. Anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) để bày tỏ suy nghĩ gì về lời dặn dò đó

1. Mở bài

- Dẫn dắt, giới thiệu câu nói Hãy khát vọng chứ đừng tham vọng.

- Nêu vấn đề cẩn nghị luận: bàn về khát vọng và tham vọng của con người trong cuộc sống.

2. Thân bài.

2.7. Giải thích các khái niệm

- Khát vọng là mong muốn những điều lớn lao, tốt đẹp với một sự thôi thúc mạnh mẽ. Hướng tới khát vọng là hướng tới những điều tốt đẹp cho bản thân và cho cộng đồng.

- Tham vọng là lòng ham muốn, mong ước quá lớn, vượt xa khả năng thực tế của con người, khó có thể đạt được. Tham vọng đôi khi chỉ gắn với dục vọng cá nhân.

-Về thực chất, câu nói đó khẳng định giá trị của khát vọng hướng đến cái chung, phê phán những tham vọng chì đem tới cái riêng cho mồi con người.

đà nẵng

2.2. Phân tích, đánh giá bàn bạc vấn đề

- Phân tích ý nghĩa việc sống có khát vọng.

+ Khát vọng là một biểu hiện tâm lí mang tính tích cực, tốt đẹp của con người.

+ Khát vọng xuất phát từ những mong ước làm nên cuộc đời hạnh phúc, không chỉ cho bản thân người đó mà còn cho nhũng người xung quanh trong tương lai, thúc đẩy sự phát triển của xã hội, đất nước. (Thí sinh cần lấydẫn chứng thực tế).

- Người có khát vọng là người nhận thức đúng đắn bản thân mình là ai, mình có thể làm gì cho mình và cho mọi người. Họ có trái tim say mê lí tưởng, có đầu óc tỉnh táo, nhận thức đúng, sai, lợi, hại. Họ có thể điều chỉnh và làm chủ bản thân mình. Vì thế. họ tránh được rủi ro trong cuộc sống. (Thí sinh cần lấy dẫn chứng thực tế). 

- Khát vọng có thể thành hiện thực, có thể không. Khát vọng đem đến niềm tin, niềm lạc quan cho con người, tạo sức mạnh tinh thần để họ vượt qua thừ thách. (Thí sinh cần lấy dẫn chúng thực tế).

- Phân tích tác hại việc sống trong tham vọng.

+ Tham vọng là hiện tượng tâm lí ít nhiều mang sắc thái tiêu cực. Khi đó, con người quá ham muốn đạt điều gì đó lớn lao cho riêng mình. Tham vọng xuất phát từ sự ích kỉ, từ lòng tham.

• Người có tham vọng chỉ muốn lợi cho bản thân, đôi khi không quan tâm lợi ích của người khác.

• Khi bị tham vọng làm mờ mắt, con người có thể làm hại người khác để đạt mục đích đề ra. (Thí sinh cần lấy dẫn chửng thực tế).

+ Tham vọng xuất hiện khi con người không còn nhận thức đúng đắn về bản thân, mong ước những điều xa tầm xa với, ngoài khả năng cùa mình. Người có tham vọng sẽ bất chấp đúng sai. luật pháp, tình người để thực hiện bằng được ý muốn của mình. Vì thế. họ sẽ lãnh hậu quả khó lường. (Thí sinh cần lấy dẫn chứng thực tế).

Hãy khát vọng chứ đừng tham vọng

+ Khi không thực hiện được tham vọng, con người dễ rơi vào tâm lí xẩu. bi quan, chán chường, thù ghét. (Thí sinh cần lay dẫn chứng thực tế).

+ Phê phán những người sống không có khát vọng, làm cho cuộc sống trở nên vô nghĩa, sống thừa; bị tham vọng làm cho mờ mắt, dễ đưa đến con đường tội lỗi, vi phạm pháp luật và đạo đức.

2.3. Bài học nhận thức và hành động

- Nhận thức: phải hiểu ý nghĩa của khát vọng và hậu quả của tham vọng.

- Hành động.

+ Có ý thức nỗ lực vươn lên, biết tỉnh táo để diều chỉnh hành vi sai trái.

+ Biết đấu tranh với chính mình, biến tham vọng ích kỉ thành khát vọng cao đẹp.

3. Kết bài

- Liên hệ thực tế, liên hệ bản thân.

Viết bình luận