Văn Mẫu Lớp 11

Những bài văn mẫu Lớp 11 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 11

Bàn về lợi ích và hứng thú của việc tự học

Bàn về lợi ích và hứng thú của việc tự học

Theo tôi nghĩ và hiểu là có hai hình thức học tập: học theo trường lớp và tự học. Học theo trường lớp là cách học tập có hệ thống, học dưới sự giảng dạy của thầy theo một chương trình nhất định, của một nền giáo dục nhất định

Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân được thể hiện rõ nét qua hình tượng con sông Đà trong bài tùy bút Người lái đò sông Đà. Hãy phân tích và chứng minh.

Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân được thể hiện rõ nét qua hình tượng con sông Đà trong bài tùy bút Người lái đò sông Đà. Hãy phân tích và chứng minh.

Nhận dạng đề: Đề phân tích một hình tượng của tác phẩm và là đề chìm (vì ngoài cụm từ "hình tượng con sông Đà", đề bài không hề nói thêm những ý cụ thể nào về hình tượng con sông ấy (điều này người làm bài phải suy nghĩ để tự tìm ra các ý). Nhưng đây lại không phải là đề phân tích một hình tượng đơn thuần mà phân tích hình tượng gắn với phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân, để chứng minh cho phong cách đó.

Phân tích cảnh Huấn Cao cho chữ viên quản ngục trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân để nêu rõ "Đây là sự chiến thắng của ảnh sáng... trước thái độ cam chịu nô lệ"

Phân tích cảnh Huấn Cao cho chữ viên quản ngục trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân để nêu rõ Đây là sự chiến thắng của ảnh sáng... trước thái độ cam chịu nô lệ

Xác định yêu cầu của bài làm: đề chỉ gồm một câu dài, ở giữa có ba chữ "để nêu rõ" vừa chia thành hai ý, vừa để nối liền hai ý đó. ý 2 là phân tích cái gì? (cảnh cho chữ), còn ý 2 là nêu lên điều gì? Điều đó chính là ý nghĩa của cảnh cho chữ được ghi rõ và cụ thể trong đoạn giữa hai ngoặc kép.