Văn Mẫu Lớp 12

Những bài văn mẫu Lớp 12 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 12

"Việt Bắc cũng rất tiêu biểu cho giọng thơ tâm tình ngọt ngào tha thiết của Tố Hữu và nghệ thuật biểu hiện giàu tính dân tộc của thơ ông". (Sách Giáo viên văn 12, 1992, tr.108). Hãy chứng minh điều đó qua đoạn trích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu (Văn 12)

Việt Bắc cũng rất tiêu biểu cho giọng thơ tâm tình ngọt ngào tha thiết của Tố Hữu và nghệ thuật biểu hiện giàu tính dân tộc của thơ ông. (Sách Giáo viên văn 12, 1992, tr.108). Hãy chứng minh điều đó qua đoạn trích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu (Văn 12)

I. Mở bài Thơ Tố Hữu dễ đến với mọi tấm lòng, không chỉ vì nội dung, mà còn do giọng thơ tâm tình ngọt ngào tha thiết và nghệ thuật biểu hiện giàu tính dân tộc. Điều này được bộc lộ khá rõ trong phần đầu bài thơ Việt Bắc của Sách giáo khoa Văn 12.

“Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, Heo hút cồn mây súng ngửi trời, Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.” Sách giáo viên Văn 12 cho rằng đây là một khổ thơ tuyệt bút của Quang Dũng trong bài Tây Tiến. Hãy bình giảng khổ thơ

“Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, Heo hút cồn mây súng ngửi trời, Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.” Sách giáo viên Văn 12 cho rằng đây là một khổ thơ tuyệt bút của Quang Dũng trong bài Tây Tiến. Hãy bình giảng khổ thơ

Bài thơ Tây Tiến có thể xem như một hiện tượng “xuất thần” của Quang Dũng trong thơ kháng chiến chống Pháp. Đó là “đứa con đầu lòng hào hoa và tráng kiện” (Phong Lê) được khí phách của cả một thời đại ùa vào, chắp cánh để cho cái chất bi tráng bay lên như một nét đẹp hiếm có của một thời thơ.

Viết về tác phẩm Nhật kí trong tù, SGK Văn 12 đã khẳng định: "Có thể xem Nhật kí trong tù như một bức chân dung tự họa con người tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Hãy trình bày cảm nhận của mình về bức chân dung con người tinh thần của Bác qua tập thơ

Viết về tác phẩm Nhật kí trong tù, SGK Văn 12 đã khẳng định: Có thể xem Nhật kí trong tù như một bức chân dung tự họa con người tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hãy trình bày cảm nhận của mình về bức chân dung con người tinh thần của Bác qua tập thơ

YÊU CẦU Hiểu được nội dung cốt lõi của đề bài. Nói "chân dung con người tinh thần" chính là nói đến hình tượng trữ tình của tác giả Hồ Chí Minh bao trùm trong tập thơ. Hai phần của đề bài đều nhắc đến "con người tinh thần".