Thuyết minh về tác giả Nguyễn Trãi. (Yêu cầu lập dàn bài)

1. Tìm hiểu đề:

Đề bài yêu cầu thuyết minh về một tác giả văn học Nguyễn Trãi. HS cần nắm được những thông tin cơ bản liên quan đến tác giả. cần phải giới thiệu được sự nghiệp văn học của Nguyễn Trãi. Đồng thời làm nổi bật được nội dung, giá trị một số tác phẩm tiêu biểu cho tư tưởng, nghệ thuật của chính tác giả. Những vấn đề khác như cuộc đời, thời đại... chỉ nhằm làm nổi bật sự nghiệp văn học của tác giả.

cuộc đời của Nguyễn Trãi

2. Dàn ý sơ lược:

MỞ BÀI

Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Trãi và vị trí của ông trong nền vàn học dân tộc.

THÂN BÀI

- Giới thiệu về cuộc đời của Nguyễn Trãi

- Giới thiệu về sự nghiệp thơ văn Nguyễn Trãi

- Những tác phẩm chính

- Nguyễn Trãi - nhà văn chính luận xuất sắc

- Nguyễn Trãi - nhà thơ trữ tình sâu sắc

- Đánh giá chung về cuộc đời và thơ văn Nguyễn Trãi.

KẾT BÀI

Khẳng định lại những đóng góp và vị trí của Nguyễn Trãi trong nền văn học dân tộc.

3. Dàn ý chi tiết:

MỞ BÀI

Nguyễn Trãi là một nhà thơ, nhà văn kiệt xuất, là danh nhân văn hoá thế giới có những đóng góp lớn cho sự phát triển của văn hoá, văn học dân tộc.

THÂN BÀI

- Giới thiệu về cuộc đời Nguyễn Trãi:

+ Nguyễn Trãi (1380 - 1442) hiệu là ức Trai, quê gốc ở Chi Ngại (Hải Dương) sau dời về Nhị Khê (Thường Tín, Hà Nội).

+ Giới thiệu về cha, mẹ của Nguyễn Trãi.

+ Cuộc đời ông gắn liền với nhiều biến cố thăng trầm của dân tộc: giặc Minh sang xâm lược, Lê Lợi lập nên triều Hậu Lê...

+ Cuộc đời Nguyễn Trãi là cuộc đời của một người anh hùng lẫy lừng nhưng lại oan khuất và bi kịch nhất trong lịch sử.

- Giới thiệu về sự nghiệp văn chương Nguyễn Trãi:

+ Nói Nguyễn Trãi là nhà văn chính luận xuất sắc bởi ông có một khôi lượng lớn các tác phẩm chính luận sáng ngời chủ nghĩa yêu nước, nhân nghĩa. Nghệ thuật viết chính luận của ông cũng lên đến bậc thầy.

+ Nguyễn Trãi còn là nhà thơ trữ tình sâu sắc:

- Về mặt nội dung: Thơ ông phản chiếu vẻ đẹp của một tâm hồn rong sáng, đầy sức sống. Nguyễn Trãi hiện lên trong thơ vừa là người anh hùng vĩ đại, vừa là con người trần thế bình dị.

- Về mặt nghệ thuật: Ông đã có những cách tân lớn trên hai phương diện thể loại và ngôn ngữ. Ông đã đan xen thành công những câu thơ lục ngôn vào thể thơ thất ngôn Đường luật. Ông đã góp phần Việt hoá ngôn ngữ thơ Nôm.

- Đánh giá về đóng góp của Nguyễn Trãi với văn hoá, văn học dân tộc:

+ Ông đã trở thành một hiện tượng văn học kết tinh truyền thông văn học Lý - Trần đồng thời mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới.

+ Ông đã để lại tập thơ Nôm sớm nhất trở thành di sản thơ Nôm Việt Nam độc đáo.

+ Nguyễn Trãi đã đưa ý thức dân tộc lên đến đỉnh cao kết tinh tư tưởng Việt Nam thời trung đại.

KẾT BÀI:

- Nguyễn Trãi sống mãi trong tâm hồn người đọc bởi ông vừa là nhà thơ vừa là danh nhân văn hoá lớn.

- Nguyễn Trãi được coi là người đặt nền móng cho thơ Nôm Việt Nam phát triển và lên đến đỉnh cao.

Viết bình luận