Sự thỏa hiệp là một cái ô tốt nhưng cũng tà một mái nhà tồi (Lowei). Anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày ý kiến của mình về câu nói trên

1. Giải thích

- Thỏa hiệp, là nhượng bộ trong sự dàn xếp để giải quyết mâu thuẫn, nhằm kết thúc cuộc đấu tranh, cuộc xung đột. Sự thỏa hiệp đòi hỏi phải từ bỏ một phần quan điểm đê nhượng bộ cho đối thủ. Cũng có những trường hợp, con người tự thỏa hiệp với chính mình.

- Cái ô và mái nhà, đều có tác dụng che nắng, che mưa bảo vệ con người trước những tác động của tự nhiên, ngoại cảnh. Tuy nhiên, cái ô nhỏ. tác dụng che chắn bị hạn chế, còn mái nhà rộng, chắc chắn hơn nên có tác dụng bảo vệ lớn hơn, bền vững hơn.

- Đây là một cách nói hình tượng bàn về sự thoả hiệp trong cuộc sống.

- Ý nghĩa câu nói: Sự nhượng bộ chỉ nên là cái nhất thời, về lâu dài. can phải đấu tranh quyết liệt, triệt để để bảo vệ quan điểm chính kiến cũng như quyền lợi chính đáng của mình.

2. Phân tích, chứng minh

- Vì sao nói: Sự thoả hiệp là một cái ô tốt? Sự thỏa hiệp là điều cần thiết và nó đem lại những kết quả tốt đẹp: gìn giữ hòa bình, tiếng nói chung giữa các bên mâu thuẫn với nhau vê quyền lợi.

- Vì sao nói: Sự thoả hiệp là một mái nhà tồi? Sự thỏa hiệp lâu dài diễn ra dẫn đến việc người ta từ bỏ hoàn toàn mục tiêu, quan điểm, quyền lợi của mình. Đó là một sự thất bại, một cách đầu hàng không nên. Nguy hiểm hơn, nếu tự thỏa hiệp với chính mình, con người sẽ dần trở nên lười biếng, ỷ lại, thiếu ý chí vưon lên trong cuộc sống, dễ gục ngã trước những khó khăn, thử thách khắc nghiệt.

- Lấy dẫn chứng minh họa.

Sự thỏa hiệp là một cái ô tốt nhưng cũng tà một mái nhà tồi (Lowei) Anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày ý kiến của mình về câu nói trên

3. Bàn luận, rút ra bài học

- Trong cuộc sống, người ta phải biết thỏa hiệp. Nếu cứ khăng khăng, bảo thủ với những quan điểm cá nhân của mình sẽ không tìm được tiếng nói chung, sự đồng thuận, có những việc không thể giải quyết được.

+ Vậy khi nào cần thoả hiệp?

+ Khi nào cần đấu tranh không khoan nhượng?

- Thỏa hiệp chỉ tốt khi nó là cái ô. Khi là một mái nhà, nó dở nhiều hon là hay.

+ Cái ô và mái nhà đều cần thiết, cả sự thỏa hiệp lẫn ý thức đấu tranh đều không thể thiếu.

+ Điều quan trọng là phải biết linh hoạt, biết vận dụng cái gì trong hoàn cảnh nào để đạt được hiệu quả tốt nhất.

- Cần xác định rõ: khi nào cần thoả hiệp, khi nào không nên nhân nhượng, khoan nhượng.

4. Rút ra bài học kinh nghiệm, liên hệ bản thân

- Trong cuộc sống, chúng ta cần linh hoạt, biết thoả hiệp, nhân nhượng, khoan nhượng đúng lúc.

- Tuỳ vào từng hoàn cảnh cụ thể, chúng ta nên giảm bớt yêu cầu của mình hoặc chấp nhận yêu cầu của đối phương để tạo hoà khí và đạt tới sự thoả thuận, tránh xung đột, mâu thuẫn,...

Viết bình luận