Tại sao có thể nói văn học dân gian là bộ “bách khoa thư về cuộc sống”

văn học dân gian là tiếp nhận những bài học bắt nguồn từ cuộc sống thực tế

HƯỚNG DẨN

Văn học dân gian là “bách khoa thư về cuộc sống” vì:

- Tiếp nhận văn học dân gian là tiếp nhận những bài học bắt nguồn từ cuộc sống thực tế. Kiến thức đó được trải nghiệm qua kinh nghiệm đời sống, kinh nghiêm lịch sử xã hội và sự quan sát cuộc sống của biết bao thế hệ con người.

- Bài học cuộc đời đó được thể hiện dưới nhiều hình thức, như một bức tranh rộng lớn vô cùng sinh động, muôn hình muôn vẻ.

(Học sinh lấy ví dụ cụ thể để minh họa).

Viết bình luận