Phát biểu cảm nghĩ về một nhân vật văn học mà em yêu thích

DÀN BÀI ĐẠI CƯƠNG

A. MỞ BÀI:

- Giới thiệu khái quát về nhân vật mà mình chọn.

- Nêu một cách ngắn gọn tình cảm của bản thân đối với nhân vật.

B. THÂN BÀI:

- Triển khai sự hiểu biết của em về nhân vật.

- Trình bày lí do để em thích về nhân vật đó.

- Biết diễn tả tình cảm của bản thân đối với nhân vật.

Triển khai sự hiểu biết của em về nhân vật

C. KẾT LUẬN:

- Khái quát những đặc điểm của nhân vật.

- Trở lại việc bày tỏ tình cảm của em đối với nhân vật - chốt lại và gợi mở, cảm xúc xôn xao...

Viết bình luận