Văn Mẫu Lớp 11

Những bài văn mẫu Lớp 11 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 11

Quan điểm nghệ thuật của Nguyễn Huy Tưởng được thể hiện như thế nào qua việc triển khai mâu thuẫn kịch trong đoạn Vĩnh biệt cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)

Quan điểm nghệ thuật của Nguyễn Huy Tưởng được thể hiện như thế nào qua việc triển khai mâu thuẫn kịch trong đoạn Vĩnh biệt cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)

“Vũ Như Tô” là vở bi kịch lịch sử năm hồi viết về một sự kiện xảy ra ở Thăng Long khoảng năm 1516 - 1517, dưới triều Lê Tương Dực. Tác phẩm đề cập đến một vấn đề lịch sử với những mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm

Anh (chị) hãy làm rõ những đặc điểm nổi bật của văn học Việt Nam từ đầu thế kì XX đến trước Cách mạng tháng Tám 1945

Anh (chị) hãy làm rõ những đặc điểm nổi bật của văn học Việt Nam từ đầu thế kì XX đến trước Cách mạng tháng Tám 1945

Văn học Việt Nam thời kì từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 tuy chỉ diễn ra không đầy nửa thế kỉ nhưng có vị trí rất quan trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử văn học nước nhà. Thời kì này, văn học mang những đặc điểm rất nổi bật

Văn học thời kì từ đầu thế kỉ XX đến năm 1945 có đóng góp gì mới với những truyền thống tư tưởng lớn của lịch sử văn học Việt Nam? Qua việc phân tích một tác phẩm văn học đã học, anh (chị) hăy nói rõ ý kiến của mình

Văn học thời kì từ đầu thế kỉ XX đến năm 1945 có đóng góp gì mới với những truyền thống tư tưởng lớn của lịch sử văn học Việt Nam? Qua việc phân tích một tác phẩm văn học đã học, anh (chị) hăy nói rõ ý kiến của mình

Văn học Việt Nam có hai truyền thống lớn: Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo. Thời kì văn học từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã kế thừa và phát triển những truyền thống đó

Viết đoạn văn nêu cảm nhận của anh (chị) về hai câu thơ sau trong bài “Tự tình” của Hồ Xuân Hương: “Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại, Mảnh tình san sẻ tí con con”

Viết đoạn văn nêu cảm nhận của anh (chị) về hai câu thơ sau trong bài “Tự tình” của Hồ Xuân Hương: “Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại, Mảnh tình san sẻ tí con con”

“Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại Mảnh tình san sẻ tí con con”. Nhắc đến xuân là nhắc đến sự sống đâm trồi nảy lộc, nhắc đến cảnh sắc tươi đẹp của thiên nhiên. Nhưng đó là xuân của đất trời, xuân của ai kia chứ đâu có phải là xuân của người thiếu phụ.

Qua bài Bánh trôi nước, Tự tình (bài II) của Hồ Xuân Hương và bài Thương vợ của Trần Tế Xương, anh (chị) hiểu những gì về người phụ nữ Việt Nam thời xưa?

Qua bài Bánh trôi nước, Tự tình (bài II) của Hồ Xuân Hương và bài Thương vợ của Trần Tế Xương, anh (chị) hiểu những gì về người phụ nữ Việt Nam thời xưa?

Người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến xưa là một đề tài quen thuộc, để thương, để nhớ cho chủ nghĩa nhân đạo trong văn học. Chỉ qua một số ít bài thơ trong số đó như “Bánh trôi nước”, “Tự tình” (Hồ Xuân Hương)

Chí Phèo - một nhân vật điển hình

Chí Phèo - một nhân vật điển hình

Nếu “Truyện Kiều” của Nguyễn Du để lại cho đời những ấn tượng và định nghĩa về những kẻ sở khanh đểu giả, những mụ Tú Bà buôn thịt bán người, những hoạn thư ghèn tuông đáng sợ...